Вплив мотивації досягнення успіху та уникнення невдач на властивості уваги кваліфікованих гандболісток

Основний зміст сторінки статті

Світлана Федорчук
Т. Петровська
І. Хмельницька
Л. Арнаутова
Ірина Когут
Є. Петрушевський

Анотація

Резюме. Мотивація досягнення вважається одним з основних чинників успішності змагальної діяльності, особливо у спорті вищих досягнень. Увага – це обов’язкова передумова успішності будь-якої свідомої діяльності людини, спортивної зокрема. Мета. Оцінювання властивостей уваги у кваліфікованих спортсменок-гандболісток з різним рівнем мотивації до досягнення успіху й уникнення невдач. Методи. Аналіз науково-методичної літератури, тестування. Результати. Обстежені спортсменки характеризувалися середнім рівнем довільної уваги, темпу психомоторної роботи, працездатності та стійкості до монотонної роботи. Мотивація досягнення успіху в обстежених гандболісток виражена значно сильніше, ніж до уникнення невдач. Виявлено наявність прямих зв’язків рівня мотивації уникнення невдач з показниками коректурної проби і відсутність зв’язків рівня мотивації досягнення успіху з показниками уваги: чим вищою була мотивація уникнення невдач, тим нижчий рівень уваги вони продемонстрували. Високий рівень захисту, мотивація на уникнення невдач сприяли зниженню уваги обстежених спортсменок, що саме і призводило до невдалого виконання тестових завдань на увагу. Виявлені взаємозв’язки рівня мотивації уникнення невдач з властивостями уваги кваліфікованих гандболісток можуть мати прогностичну цінність і використовуватися для оптимізації спортивного удосконалення в даному виді спорту.


Ключові слова: увага, мотивація до досягнення успіху й уникнення невдач, кваліфіковані спортсменки, гандбол.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті