Вибір екологічно безпечних територій для проведення спортивних заходів як складова концепція сталого розвитку спорту

Основний зміст сторінки статті

Євгеній Імас
Ольга Борисова
Сергій Футорний
Олег Циганенко

Анотація

Резюме. Дуже важливим підходом до досягнення положень Концепції сталого розвитку спорту є раціональне використання екологічно безпечних територій для систематичного проведення спортивних заходів з урахуванням даних моніторингу якості повітря, насамперед атмосферного, як екологічного середовища існування людини. Для цього необхідно визначити методологічні підходи до відбору таких екологічно безпечних територій для систематичних занять спортом, що є актуальним та своєчасним. Мета. Визначити основні шляхи до відбору екологічно безпечних територій для систематичних занять спортом з орієнтацією на пріоритетні забруднювачі атмосферного повітря. Методи. Аналіз наукової, науково-методичної літератури та інших джерел інформації, узагальнення, синтез, ідеалізація, індукція та дедукція, метод спрямування від абстрактного до конкретного. Результати. Визначено, що під час відбору екологічно безпечних територій для систематичних занять спортивною діяльністю необхідно керуватися положеннями «Глобальних рекомендацій ВООЗ за якістю повітря» з їх наступною деталізацією відносно спорту і в яких, як пріоритетні забруднювачі атмосферного повітря, були визначені завислі частинки діоксиду азоту та сірки, озон приземного шару. На орієнтовному рівні екологічного оцінювання можна попередньо користуватися індексом якості повітря. Для проведення заходів із впровадження положень «Глобальних рекомендацій ВООЗ за якістю повітря» необхідні фахівці, які мають компетенції та навички як стосовно спорту так і екології. Таких фахівців вже почали готувати в Національному університеті фізичного виховання і спорту України в рамках вивчення тематичного напряму збалансованого раціонального природокористування в галузі спорту.


Ключові слова: екологічно безпечні території, спорт, моніторинг пріоритетних забруднювачів повітря, індекс якості повітря, біоіндикація.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті