Регенерація мікропошкоджень скелетних м’язів як основа процесу фізичної реабілітації: запальні процеси, відчуття болю та роль стовбурових клітин

Основний зміст сторінки статті

Віра Гащишин
Наталія Параняк
Роксолана Тимочко-Волошин
Андрій Вовканич
Федір Музика
Маркіян Стефанишин
Юрій Борецький

Анотація

Резюме. Фізичні вправи є ключовим елементом програм фізичної реабілітації. Дослідження механізмів дії фізичних вправ на організм людини є одним із актуальних напрямів сучасної біології. Мета. Проаналізувати сучасні відомості про роль скелетних м’язів як ендокринного органа, узагальнити дані про регуляцію метаболізму стовбурових м’язових клітин та їх участь у регенерації м’язових волокон. Методи. Системний та порівняльний аналіз наукової літератури, контент-аналіз і метод систематизації отриманої інформації. Результати. В роботі детально проаналізовано сучасні відомості про структуру й особливості метаболізму м’язових волокон. Співвідношення волокон різного типу у м’язі залежить від багатьох факторів, таких як тип м’яза, спадковість, стать, вік. Скорочення м’язів стимулює синтез і секрецію міокінів – білків, які залучені у регуляцію метаболізму м’язової тканини і багатьох інших тканин. Фізичні вправи викликають появу мікропошкоджень м’язових волокон, що спричиняє перерозподіл різних іонів, гідроліз фосфоліпідів мембран та появу вільної арахідонової кислоти, яка є основним субстратом для синтезу прозапальних простагландинів. Це призводить до розвитку локального запального процесу та активації стовбурових клітин – міосателітоцитів. Мікрозапалення та активація міосателітоцитів є необхідними елементами загоєння м’язів. Метаболізм міосателітоцитів регулюється складною системою транскрипційних факторів, активність яких залежить від багатьох чинників, в тому числі від харчового раціону.


Ключові слова: фізичні навантаження, скелетні м’язи, мікророзриви, регенерація, міосателітоцити, фізична реабілітація.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті