Оптимізація реабілітаційного процесу в осіб з невропатіями верхньої кінцівки на основі міждисциплінарного підходу

Основний зміст сторінки статті

Олена Бісмак
Олена Лазарєва

Анотація

Резюме. На сьогодні важливою проблемою в Україні залишається підвищення ефективності реабілітації осіб з неврологічними захворюваннями, зокрема з невропатіями верхньої кінцівки. Мета. Визначити основні напрями оптимізації реабілітаційного процесу в осіб з невропатіями верхньої кінцівки на основі міждисциплінарного підходу. Методи. Аналіз, синтез та узагальнення даних науково-методичної літератури та Інтернет-джерел. Результати. На основі проведеного дослідження виявлено, що існують різні підходи до організації реабілітаційного процесу: міждисциплінарний, мультидисциплінарний, інтердисциплінарний, трансдисциплінарний. Звертається увага, що при невропатіях верхньої кінцівки ще недостатньо уваги приділяється сучасним підходам до організації реабілітаційного процесу. Зазначається, що ряд дослідників звертає увагу на міждисциплінарний підхід, який є оптимальним для вирішення цілей та завдань реабілітації в осіб з невропатіями верхньої кінцівки. Розроблено схему взаємодії членів міждисциплінарної команди при даній патології та дано характеристику обов’язків кожного учасника команди. Наголошується, що фізичний терапевт та ерготерапевт є надзвичайно важливими фахівцями для ефективної роботи міждисциплінарної команди у процесі тривалої реабілітації осіб з ушкодженням нервів верхньої кінцівки. Ще одним напрямом оптимізації реабілітаційного процесу при невропатіях верхньої кінцівки є активне використання основних положень та принципів під час проведення реабілітаційних заходів. Важливим елементом реабілітаційного процесу є план реабілітації. Від чіткого послідовного планування багато в чому залежить ефективність відновлення фізичного та соціального функціонування пацієнтів з ушкодженнями нервів верхньої кінцівки. До основних напрямів оптимізації процесу реабілітації відносять: впровадження та реалізацію міждисциплінарної команди у спеціалізовані відділення нейрохірургічного та неврологічного профілю, реабілітаційні центри, включення до команди фізичних терапевтів та ерготерапевтів, широке використання основних принципів та положень у реабілітаційному процесі, чітке планування реабілітаційних заходів та використання у практичній діяльності міждисциплінарної команди передового міжнародного досвіду з реабілітації осіб з невропатіями верхньої кінцівки.


Ключові слова: реабілітація, реабілітаційний процес, невропатія, верхня кінцівка, фізична терапія, ерготерапія, міждисциплінарна команда.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті