Фактори низької прихильності хворих на ішемічну хворобу серця до участі в програмах кардіореабілітації

Основний зміст сторінки статті

Марія Балаж
Анастасія Зайцева
Марія Шум
Владислав Костенко

Анотація

Резюме. Серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності та одним із факторів інвалідності в усьому світі. Згідно з результатами дослідження Глобального тягаря хвороб за 2019 р., тягар серцево-судинних захворювань продовжує зростати протягом останніх десятиліть майже у всіх країнах із середнім і низьким рівнем доходу. Мета. За даними літературних джерел дослідити основні фактори, які пов’язують із низькою прихильністю хворих на ішемічну хворобу серця до участі у програмах кардіореабілітації (КР), та окреслити шляхи вирішення даної проблеми. Методи. Аналіз та узагальнення даних наукової літератури. Результати. Ряд досліджень останніх років були присвячені виявленню основних факторів, які заважають кардіологічним пацієнтам брати участь у програмах КР. До факторів, як можуть позитивно впливати на комплаєнс пацієнтів, належать: характеристики програми фізичної терапії, міждисциплінарний підхід, контроль, використання сучасних технологій, первинне оцінювання та врахування індивідуальних характеристик пацієнта, бар’єрів та фасилітаторів, освіта пацієнтів, відчуття задоволення від програми, інтеграція програми у повсякденне життя пацієнта, соціальна підтримка, ефективна комунікація з персоналом та зворотний зв’язок, доступ пацієнта до інформації про хід реабілітаційного процесу, самоефективність та компетентність, активна роль пацієнта та коректна постановка цілей. Перспективним напрямом підвищення комплаєнсу пацієнтів є впровадження біопсихосоціальної моделі в практику реабілітації осіб із серцево-судинними захворюваннями як базисного науково-методологічного принципу.


Ключові слова: кардіореабілітація, вторинна профілактика, фізична терапія, ішемічна хвороба серця, прихильність, участь, комплаєнс.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті