Дослідження ефективності експериментальної програми фізичної реабілітації постінсультних хворих

Основний зміст сторінки статті

Олена Антонова
Альона Пасенко
Павло Віндюк

Анотація

Резюме. На сьогодні актуальним питанням залишається вдосконалення системи реабілітаційних заходів для осіб, які перенесли мозковий інсульт, можливість прогнозування результатів відновлення порушених чи компенсації втрачених у них рухових функцій. Мета. Розробити комплексну програму фізичної реабілітації хворих після інсульту у лікарняний період та дослідити її ефективність. Методи. Аналіз наукової літератури, тестування: за Індексом активності повсякденного життя Бартела (Barthel ADL Index); спастичності м’язів уражених кінцівок у пацієнтів після перенесеного інсульту за шкалою Ашфорта; мануально-м’язове тестування верхньої та нижньої кінцівок (в балах). Результати. Для пацієнтів основної групи було розроблено й використано програму, що включала профілактику виникнення пролежнів, дихальних ускладнень, патологічних поз, контрактур; навчання основних рухових навичок; виконання вправ: для зменшення підвищеного тонусу м’язів уражених кінцівок, збільшення сили м’язів уражених кінцівок, покращення рівноваги; покращення координації рухів, збільшення витривалості, покращення навичок самообслуговування, індивідуального підбору допоміжних засобів пересування; інструктаж родичів та осіб, що доглядають за хворим. Результати обстеження показали ефективний вплив комплексної програми фізичної реабілітації на відновлення навичок самообслуговування та мобільності хворих: за Індексом активності повсякденного життя Бартела (Barthel ADL Index) незалежність пацієнтів у самообслуговуванні збільшилась на 33,5 %; рівень спастичності знизився на 11 %, що сприяло збільшенню амплітуди рухів і сили м’язів. У пацієнтів основної групи в ході фізичної реабілітації відбулися вірогідно більші зміни функціонального стану, ніж у пацієнтів контрольної групи. Отримані дані свідчать про достатню ефективність розробленої комплексної програми фізичної реабілітації хворих після інсульту та дозволяють рекомендувати її для подальшого впровадження.


Ключові слова: постінсультні хворі, програма фізичної реабілітації, мануально-м’язове тестування, спастичність м’язів.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті