Інклюзивність у дискурсах освіти та фізичної культури і спорту: національний вимір

Основний зміст сторінки статті

Вікторія Маринич
Ірина Когут

Анотація

Резюме. Проаналізовано національне законодавство в освітній галузі та сфері фізичної культури і спорту про згадування термінів «інклюзивний», «інвалідність», «особи з особливими освітніми потребами», що дозволило вивчити нормативну обгрунтованість запровадження інклюзивного навчання і тренування. Мета. Обгрунтування перспектив впровадження інклюзивності в освіті та фізичній культурі і спорті в Україні шляхом аналізу національного законодавства. Методи. Аналіз науково-методичної літератури, матеріалів мережі Інтернет, документальних джерел; контент-аналіз. Результати. Встановлено, що на сьогодні в Україні у напрямі впровадження інклюзивного навчання відбувається поступова синхронізація з міжнародним законодавством. З 2016 р. значно розширилося коло осіб, до яких воно може застосовуватися, а саме: незалежно від статі, віку, місцезнаходження, бідності, інвалідності, національності, приналежності до корінних народів, мови, релігії, статусу мігранта або переміщеної особи, висловлювання сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, позбавлення волі, переконань та поглядів тощо. Для аналізу вітчизняної нормативно-правової бази, яка забезпечує впровадження інклюзивності в освіті та фізичній культурі і спорті, було проведено контент-аналіз, який пов’язав кожен з нормативно-правових актів освітньої сфери та галузі фізичної культури і спорту з кількістю визначених ключових слів. Визначено, що загалом освітні закони дозволяють ефективно впроваджувати інклюзивне освітнє середовище, проте на рівні вищої освіти існує необхідність внесення змін в законодавство для забезпечення рівних прав для всіх учасників освітнього процесу. В Законі України «Про фізичну культуру і спорт» відсутнє згадування термінів «інклюзивний» та «особи з особливими освітніми потребами», проте часто вживається термін «інвалідність», що свідчить про забезпечення умов для людей з інвалідністю та недостатній акцент на інклюзивне середовище.


Ключові слова: інклюзивність, спорт, освіта, фізична культура, законодавство, особи з особливими освітніми потребами, інвалідність.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті