Особливості фізичного розвитку учнів старших класів, які проживають у міській та сільській місцевості

Основний зміст сторінки статті

Тетяна Круцевич
Оксана Марченко

Анотація

Резюме. Розглянуто особливості фізичного розвитку учнів старших класів, які проживають в міській та сільській місцевості. Мета. Визначити особливості рівня фізичного розвитку та фізичної підготовленості юнаків та дівчат старших класів, що проживають та навчаються в міській та сільській місцевості. Методи. Аналіз, порівняння, узагальнення, систематизація; антропометричні та фізіологічні методи, комплекс рухових тестів, методи математичної статистики. Результати. Аналіз середньо-статистичних значень антропометричних показників фізичного розвитку свідчить про відсутність статистично значущих змін між показниками дівчат, які навчаються в сільській та міській місцевості. Середня маса тіла юнаків становить 66,02 кг. Загальне значення масо-зростового індексу Кетле у респондентів знаходиться у межах норми – 372,3 г · см–1 (нормативні величини – 370–400 г · см–1). Проте детальний аналіз результатів показав, що тільки у 36,24 % юнаків-старшокласників він оптимальний. Середня маса тіла дівчат становить 59,02 кг. Загальне значення масо-зростового індексу Кетле у них знаходиться у межах норми – 373,3 г · см–1 (нормативні величини – 370–400 г · см–1). Інтегральний рівень фізичної підготовленості юнаків старших класів сільської та міської місцевості за результатами складання контрольних нормативів свідчить про їхній задовільний стан.


Ключові слова: фізичний розвиток, фізичний стан, фізична підготовка, школярі, юнаки, дівчата.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті