Психологічний та психофізіологічний моніторинг стану кваліфікованих спортсменок у черліденгу в дисципліні чер-данс фристайл під час підготовки до головних змагань

Основний зміст сторінки статті

Оксана Шинкарук
Ганна Андрієнко
Світлана Федорчук

Анотація

Резюме. Завданням психологічного та психофізіологічного моніторингу та корекції у роботі зі спортсменами є формування адаптивності та копінг-ресурсів особистості. Збагачення особистісних ресурсів подолання стресу у спортсменів є передумовою стресостійкості, як динамічної властивості цілісного комплексу адаптаційних засобів до стресогенних умов змагальної та тренувальної діяльності. Психологічна складова є значущою під час підготовки спортсменок в черлідингу до головних змагань, вивчення нової індивідуальної програми. Для стабільного виконання змагальної програми спортсменкам необхідно мати психологічну стійкість, бути стресостійкими. Мета. Здійснити психологічний та психофізіологічний моніторинг стану кваліфікованих спортсменок у черлідингу під час підготовки до головних змагань та довести ефективність його практичної реалізації. Методи. Теоретичний аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури та мережі Інтернет, систематизація, статистичні методи. Результати. Під час підготовки до головних змагань року етап безпосередньої підготовки до змагань містив три мезоцикли: втягуючий, контрольно-підготовчий та змагальний. У ході підготовки індивідуальний моніторинг здійснювали за показниками, що дозволили оцінити рівень стресу, тривожності, саморегуляції та адаптивності, емоційне напруження, змагальну особистісну тривожність, психологічне подолання стресу, варіанти копінг-поведінки, самопочуття, активність, настрій. Експериментальні дослідження свідчать про недостатній рівень стресостійкості спортсменок, їхню особистісну тривожність. При цьому спортсменки за функціональним станом та коефіцієнтом Шипоша готові до навантажень, перенесення різних видів роботи. На окремі психологічні показники впливає віковий розвиток спортсменок. У них відзначається різний рівень реактивності. Всі учениці досить швидко виходять на високу ефективність сенсомоторної діяльності, рівні сенсомоторної витривалості, сили нервових процесів – знижений, проте, вони можуть мобілізуватися впродовж виконання тесту, рівень функціонального стану нервово-м’язового апарату – середній. При монотонній роботі спортсменки демонструють нижчий за середній та середній рівні функціональної рухливості нервових процесів. З ускладненням сенсомоторної діяльності в окремих спортсменок відмічається зміна швидкості моторного компонента реакції з погіршенням часу центральної обробки інформації, що може бути лімітуючим фактором під час виконання змагальних навантажень. У черлідингу під час виконання складної змагальної програми важливими виступають емоційна стійкість, вміння протистояти стресу, швидко реагувати на зміни ситуації змагальної діяльності тощо. Надано індивідуальні рекомендації, що дозволили підвищити рівень психологічної стійкості, знизити емоційну напруженість перед змаганнями, покращити показники функціональної рухливості нервових процесів, реакцію спортсменок тощо. Доведено ефективність індивідуального моніторингу психологічного стану та психофізіологічних показників спортсменок під час підготовки до головних змагань в черлідингу.


Ключові слова: черлідинг, моніторинг, психодіагностика, психологічні характеристики, психо-фізіологічні показники.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті