Функціональний стан центральної нервової системи спортсменів-веслувальників за показниками реакції на рухомий об’єкт

Основний зміст сторінки статті

Світлана Федорчук
Т. Куценко
О. Ярошенко
Олена Лисенко
Оксана Шинкарук

Анотація

Резюме. Розглянуто вплив реакції на рухомий об’єкт на функціональний стан центральної нервової системи спортсменів-веслувальників. Мета. Оцінка впливу рівня психоемоційного напруження та ефективності психічної саморегуляції на функціональний стан центральної нервової системи за показниками реакції на рухомий об’єкт (РРО) кваліфікованих спортсменів, котрі спеціалізуються у циклічних видах спорту (на прикладі веслування), та нетренованих осіб (студентів). Методи. Вимірювання за допомогою діагностичного комплексу «Діагност-1» (М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб), тестування за методом М. Люшера. Результати. Спортсмени порівняно з нетренованими особами продемонстрували нижчий рівень стресу та більш оптимальний нервово-психічний стан, ефективність психічної саморегуляції та адаптивності. Вони показали вищу точність у реакції на рухомий об’єкт, менший час і кількість реакцій запізнювання порівняно з нетренованими особами. В групі спортсменів показники РРО для обох рук значуще не відрізнялись, тоді як у контрольній групі точність РРО домінантної руки була вищою, що вказує на зменшення функціональної асиметрії у досвідчених веслувальників як результат ефективної адаптації до тренувань. Показники реакції на рухомий об’єкт спортсменів можуть мати прогностичний характер для оцінювання рівня стресу, рівня ефективності психічної саморегуляції та адаптивності, а у студентів – рівня емоційної стійкості.


Ключові слова: реакція на рухомий об’єкт, функціональна асиметрія, рівень стресу, спортсмени, студенти.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті