Взаємозалежність психофізіологічних та електронейроміографічних показників у кваліфікованих спортсменів-веслувальників

Основний зміст сторінки статті

Світлана Федорчук
Олена Колосова
Олена Лисенко
Оксана Шинкарук

Анотація

Резюме. Питання зв’язку психофізіологічних властивостей та фізіологічної реакції функціональних систем на зміни внутрішнього середовища організму найбільш гостро постає під час вивчення життєдіяльності людини в екстремальних умовах, коли стійкість до стресу й ефективність адаптації до змін умов життя багато в чому визначається психофізіологічними особливостями індивіда та його індивідуальною реактивністю. Одним з методів прогнозування надійності та успішності змагальної діяльності є моніторинг стану психофізіологічних функцій, а також функціонального стану нервово-м’язової системи спортсмена. Мета. Проведення кореляційного аналізу психофізіологічних та електронейроміографічних показників у кваліфікованих спортсменів-веслувальників. Методи. Тепінг-тест, електронейроміографічне дослідження, методика визначення швидкості проведення нервового імпульсу по моторних та сенсорних волокнах серединного нерва верхньої кінцівки. Результати. Кореляційний аналіз отриманих даних за критерієм Spearman показав, що з віком та спортивним стажем були пов’язані як деякі психофізіологічні, так і (меншою мірою) електронейроміографічні показники. З віком і зі збільшенням стажу спортивного тренування дещо збільшувався моторний компонент сенсомоторних реакцій, разом з тим зменшувався час центральної обробки інформації, крім того зростала стабільність сенсомоторних реакцій. Амплітуда м’язових відповідей у деяких випадках зменшувалася з віком і збільшенням спортивного стажу. Спортсмени з вищою швидкістю реакції на зоровий стимул мали вищу швидкість проведення нервового імпульсу по моторних та сенсорних волокнах серединного нерва, який іннервує м’язи-згиначі вказівного пальця руки, котрі беруть участь у реалізації руху для відповіді на стимул. Спортсмени з вищою швидкістю реакції на зоровий стимул та динамічною м’язовою витривалістю під час рухів кисті мали також вищу амплітуду м’язових відповідей на стимуляцію моторних та сенсорних волокон. Отримані дані можуть зробити внесок у розкриття механізмів функціонування нервово-м’язової системи людини, зокрема в умовах адаптації до довготривалого фізичного навантаження у спорті.


Ключові слова: спортсмени високої кваліфікації, стан психофізіологічних функцій, швидкість проведення нервового імпульсу, веслування на байдарках і каное.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті