Екологічна дезадаптація в спорті: профілактика та шляхи корекції

Основний зміст сторінки статті

Оксана Осадча
Сергій Футорний

Анотація

Резюме. Як фундаментальний соціальний фактор спорт є важливим поряд з політикою, економікою і культурою. Мета. Узагальнення поглядів на особливості взаємодії між економічним станом навколишнього середовища та формуванням сталого розвитку спортсмена. Методи. Аналіз та узагальнення науково-методичної літератури. Результати. Навколишнє середовище відіграє значну роль у фізичному, психічному і соціальному добробуті спортсмена. Складні взаємозв’язки між факторами навколишнього середовища та здоров’я людини слід розглядати в більш широкому, просторовому, соціально-економічному і культурному контексті. Актуальність проблеми дослідження полягає в розробці концепції екологічної дезадаптації в спорті, що розвивається внаслідок комбінованої взаємодії негативних антропогенних факторів та ксенобіотиків і розглядається як реакція організму у вигляді перенапруження і зриву адаптаційних процесів (дезадаптація). Критеріями екологічної дезадаптації у спортсменів є зниження рівня адаптаційного потенціалу, тренованості, енергозабезпечення, «спортивної форми», переважання симпатичного типу вегетативної регуляції, зниження показників клітинного імунітету.


Ключові слова: екологічне середовище, несприятливі екологічні чинники, екологічна адаптація, екологічна дезадаптація.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті