Порушення якості життя опікунів постінсультних пацієнтів з афазією

Основний зміст сторінки статті

Я. Сибірякін
М. Балаж

Анотація

Резюме. Мета. Дослідити вплив захворювання на якість життя неофіційних опікунів постінсультних пацієнтів із сенсомоторною афазією. Методи. Аналіз даних опитування, статистична обробка результатів. Результати. Якість життя опікунів знижується за різними доменами нерівномірно. Найбільш суттєве зниження показників якості життя спостерігали в доменах «фізичне здоров’я» та «психічне здоров’я». Меншою мірою було виявлено порушення у домені «оточуюче середовище», майже не було погіршення у домені «соціальні відносини». Не спостерігали статистично значущої різниці між показниками якості життя опікунів різної статі. Виявили тенденцію до більш тяжких наслідків захворювання для членів подружжя порівняно з дітьми та сиблінгами пацієнтів. Сенсомоторна афазія є значним обтяжуючим фактором після перенесеного інсульту. Вона негативно впливає на різні аспекти якості життя родичів тематичних хворих, які доглядають за пацієнтами. В гострому періоді захворювання найбільше навантаження спостерігається на психічне та фізичне здоров’я опікунів.


Ключові слова: інсульт, афазія, опікуни, якість життя.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті