Розробка письмової форми інформованої згоди пацієнта під час надання послуг із фізичної терапії

Основний зміст сторінки статті

В. Савченко
Г. Харченко
В. Керестей
О. Буряк
Ю. Погребняк

Анотація

Резюме. Мета. Розробити письмову форму інформованої згоди пацієнта під час надання послуг із фізичної терапії. Методи. Аналіз, порівняння і синтез нормативно-правових документів, наукової літератури. Результати. Принцип автономії пацієнта і медичної практики обумовлює потребу регламентувати відносини пацієнта і фізичного терапевта під час надання послуг із фізичної терапії. Це вимагає застосування добровільної інформованої згоди пацієнта на проведення фізичної терапії. Наразі в Україні розроблено та затверджено форму первинної облікової документації № 003-6/о «Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення» й інструкція щодо заповнення цієї форми. Проте вона не придатна для оформлення правових відносин між фізичним терапевтом та пацієнтом. Визначено основні особливості застосування такої згоди та розроблено її зразок для застосування у практичній діяльності фізичних терапевтів. Запропоновано письмову форму добровільної інформованої згоди пацієнта на проведення фізичної терапії.


Ключові слова: пацієнт, інформована згода, фізична терапія, послуги.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті