Ефективність вправ на платформі BOSU у пацієнтів після оперативного лікування переломів кісток надп’ятково- гомілкового суглоба та розриву ахіллового сухожилка

Основний зміст сторінки статті

Т. Борсукевич
О. Ніканоров
В. Заєць

Анотація

Резюме. Мета. Визначити ефективність відновлення опорної функції та продуктивність уваги
за допомогою платформи BOSU у пацієнтів з переломами кісток надп’ятково-гомілкового
суглоба
та розривом ахіллового сухожилка після оперативного лікування. Методи. Експери-
ментальні, статистичні дослідження. Результати. При опитуванні за ВАШ відзначено достовір-
не зменшення больового синдрому в обох групах через два тижні від початку фізичної терапії
(р ≤ 0,05), проте достовірної різниці між підгрупами не отримано (р ≥ 0,05). Внаслідок сен-
сомоторних тренувань досягнута стійка поза, з малим діапазоном відхилень та ефективною
моделлю утримання рівноваги, опорна функція достовірно зросла в обох основних підгрупах
порівняно з контрольними (р ≤ 0,05). Також було досягнуто достовірного зростання продуктив-
ності уваги та зменшення енергозатрат на утримання пози (р ≤ 0,05). Кращі результати мали
пацієнти з ушкодженням надп’ятково-гомілкового суглоба порівняно з хворими з ушкоджен-
ням ахіллового сухожилка, проте з несуттєвими відмінностями (р ≥ 0,05). При занятті на плат-
формі BOSU не відзначено достовірного зниження больового синдрому в обох групах порівня-
но з контрольними. Заняття на платформі BOSU дозволяють достовірно покращити опірність
та рівновагу, підвищити продуктивність уваги та зменшити енергозатратність при виконанні
завдання на рівновагу (р ≤ 0,05).
Ключові слова: надп’ятково-гомілковий суглоб, ахілловий сухожилок, фізична терапія, плат-
форма BOSU, нестабільність, баланс, пропріорецепція, стабілоплатформа.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті