Гігієна сну як розділ особистої гігієни. Значення виконання її положень у жіночому спорті

Основний зміст сторінки статті

О. Циганенко
Я. Першегуба
Н. Склярова
Л. Богданович
Л. Оксамитна

Анотація

Резюме. Гігієну сну розглядають як важливий розділ особистої гігієни, загальної гігієни та гігієни спорту. Порушення правил гігієни сну, особливо особами жіночої статі, в яких порушення сну бувають частіше, ніж у чоловіків, може негативно впливати на стан здоров’я, фізичну та психічну працездатність спортсменок за умов високих фізичних навантажень. Це дає підстави розглядати питання визначення шляхів оцінювання ступеня виконання цих правил спортсменками за умов високих фізичних та психічних навантажень. Мета. Розробити завдання, правила, принципи гігієни сну в спортивній галузі та визначити методологічні підходи до оцінювання їх виконання спортсменками за умов високих фізичних та психічних навантажень. Методи. Теоретичний аналіз наукової літератури: узагальнення, синтез, формалізація, абстрагування. Результати. На основі проведеного системного аналізу наукової, науково-методичної літератури та інших джерел інформації визначено завдання, правила, принципи гігієни сну у галузі спорту, запропоновано розроблену нами тест-анкету опитування для оцінювання ступеня виконання спортсменками правил гігієни сну за умов високих фізичних та психічних навантажень, що можуть бути використані на практиці.


Ключові слова: завдання, правила, принципи гігієни сну в спортивній галузі, спортсменки.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті