Вплив програми фізичної терапії та ерготерапії на стан когнітивних функцій в осіб з правопівкульним ішемічним інсультом, ускладненим неглектом

Автор(и)

  • Юрій Дідо ДВНЗ "Ужгородський національний університет" пл. Народна, м. Ужгород, Закарпатська обл.,388000, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1728-4025
  • Олена Дуло ДВНЗ "Ужгородський національний університет" пл. Народна, м. Ужгород, Закарпатська обл.,388000, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0473-5605

DOI:

https://doi.org/10.32652/spmed.2021.1.35-42

Анотація

Резюме. Однією з найважливіших і при цьому невирішених проблем під час проведення ре-абілітації пацієнтів після інсульту є відновлення осіб, які страждають на синдром ігнорування (неглекту). Мета. Визначити та дослідити особливості порушення когнітивних функцій у осіб з правопівкульним ішемічним інсультом, ускладненим неглектом, та їх зміни під впливом про-грами фізичної терапії та ерготерапії. Методи. Аналіз наукової літератури порівняння, методи математичної статистики. Результати. Синдром неглекту – це порушення сприйняття простору і схеми свого тіла, виражений в ігноруванні половини тіла і/чи простору з боку, протилежного ураженій півкулі головного мозку, а також інформації, що надходить з цього боку. Внаслідок неглекту у пацієнтів за тестом MoCA було виявлено проблеми із зорово-конструктивними виконавчими навичками, пам’яттю, увагою, абстракцією та орієнтацією. Результати визна-чення важкості неглекту свідчили про мету фізичної терапії та ерготерапії осіб, які перенесли інсульт. Програма реабілітації була спрямована на відновлення рухових та когнітивних навичок, включала подвійні завдання. Найбільшу увагу приділяли верхній кінцівці. Під впливом запропо-нованої програми наприкінці курсу отримано позитивні зміни порівняно з початковими резуль-татами. Незважаючи на протиріччя, використання подвійних завдань є доцільним у програмах фізичної терапії та ерготерапії осіб, які перенесли інсульт.
Ключові слова: інсульт, неглект, когнітивні порушення, фізична терапія, ерготерапія, подвійні завдання.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-18

Номер

Розділ

Статті