Есенціальний мікроелемент селен (Se) та його роль у метаболізмі спортсменів під час виконання інтенсивних фізичних навантажень (огляд спеціальної літератури)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32652/spmed.2021.1.21-25

Анотація

Резюме. У зв’язку з поставленою метою проведено системний аналіз вітчизняної та за-рубіжної літератури, яка відображає роль мікроелемента селен у забезпеченні підготовки спортсменів під час виконання інтенсивних фізичних навантажень. Мета. Провести системний аналіз спеціальної літератури, яка відображає роль мікроелемента селен у реалізації мета-болічних процесів в організмі спортсменів під час виконання інтенсивних фізичних наванта-жень. Методи. Аналіз науково-методичної літератури, клінічних і експериментальних дослі-джень. Результати. Аналіз спеціальної науково-методичної літератури (зарубіжні та вітчизняні джерела) свідчить про високий ризик дисбалансу есенціального мікроелемента селен, що обумовлює необхідність корекції його обміну в організмі спортсмена. Корекція балансу селе-ну в організмі передовсім повинна проводитися безпосередньо під час складання харчових раціонів спортсмена, а вживання селенових препаратів слід проводити на основі відповідного оцінювання забезпеченості організму цим елементом та іншими есенціальними мікроелемен-тами.
Ключові слова: есенціальний, мікроелемент селен, метаболізм, спортсмени.

Біографія автора

Діна Котко, НУФВСУ

Доцент кафедри спортивної медицини НУФВСУ

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-18

Номер

Розділ

Статті