Вплив нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії на показники зовнішнього дихання осіб молодого віку, хворих на нейроциркуляторну дистонію

Основний зміст сторінки статті

Ю. Фурман
B. Онищук
T. Дьомкіна

Анотація

Мета. Науково-методично обґрунтувати та розробити програми фізичної реабілітації
осіб молодого віку, хворих на нейроциркуляторну дистонію.
Методи. Теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел з теми наукового
дослідження, електронна спірографія з аналізом петлі «потік–об’єм», методи математичної
статистики.
Результати. Заняття за розробленою програмою, яка включала методику створення в
організмі стану нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії, одномоментне обливання холодною
водою після теплого душу, дозовані ходьбу та біг, вправи з використанням фітболів, ран-
кову гігієнічну гімнастику та аутогенне тренування за методикою Шульца, самомасаж
викликали вірогідне покращення об’ємних показників зовнішнього дихання незалежно від
типу захворювання в основних групах. На відміну від представниць основних груп, заняття за
типовою програмою спеціальних медичних груп, які проводили в контрольних групах,суттєво
не вплинули на показники зовнішнього дихання. Через 24 тиж. занять результати досліджень
пропускної спроможності бронхів різного діаметра свідчать про те, що застосування в
заняттях методики нормобаричної-гіперкапнічної гіпоксії позитивно відобразилось на тих
швидкісних показниках зовнішнього дихання, які відображають здатність бронхів пропускати
повітря в фазу видиху – ФЖЄЛ, ОФВ1, ПОШ, МОШ25, МОШ50, МОШ75, СОШ25-75, СОШ75-85. У
дівчат контрольної групи заняття за типовою програмою з лікувальної фізичної культури для
студенток з НЦД не викликали вірогідних змін цих показників.
Висновки. Узагальнення науково-методичної інформації свідчить про щорічну динаміку
поширеності нейроциркуляторної дистонії серед осіб молодого віку. Результати дослідження
показали, що застосування запропонованої комплексної програми, яка включає лікувальну
гімнастику методику створення в організмі стану нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії,
ранкову гігієнічну гімнастику, одномоментне обливання холодною водою після теплого душу,
самомасаж комірцевої зони та аутогенне тренування за методикою Шульца, сприяє покра-
щенню середніх величин як зовнішніх, так і швидкісних показників зовнішнього дихання.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті