Копінг-стратегії у зв’язку з психофізіологічними характеристиками кваліфікованих спортсменок- гандболісток

Автор(и)

  • C. Федорчук Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна, Ukraine
  • Д. Іваскевич Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна, Ukraine
  • O. Борисова Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна, Ukraine
  • I. Когут Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна, Ukraine
  • B. Маринич Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна, Ukraine
  • С. Тукаєв Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна, Ukraine
  • Є. Петрушевський Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32652/spmed.2020.2.3-10

Анотація

Спортсмен у своїй діяльності стикається з різними стрес-факторами: наражається
на небезпеку травми, стрес, що пов’язаний з травмою та ситуацією одужання, переживанням
поразки та інших труднощів. Водночас відновлення постстресових станів ще є недостатньо
вивченим, оскільки не завжди враховується стать людини. У цілому, гендерні відмінності в по-
доланні психологічного стресу невеликі і пов’язані головним чином з відмінностями в характері
стресових ситуацій.
Мета. Оцінка психофізіологічних характеристик кваліфікованих спортсменок-гандболісток у
взаємозв’язку із стратегіями подолання стресу.
Методи. Дослідження проведено на базі Олімпійського навчально-спортивного центру «Кон-
ча-Заспа» та Науково-дослідного інституту НУФВСУ. У дослідженні брали участь 19 кваліфіко-
ваних гандболісток (КМС, МС) віком 19–35 років, спортивний стаж – від 8 до 23 років. Для виз-
начення психофізіологічних властивостей нервової системи спортсменок було використано
діагностичний комплекс «Діагност-1» (М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб). Для вивчення стратегій
поведінки подолання стресу (копінг-стратегій) і визначення пріоритетного стилю подолання
стресової ситуації або проблем у спортсменок було використано «Опитувальник способів пси-
хологічного подолання» (WCQ, The Ways of Coping Questionnaire) R. Lazarus і S. Folkman.
Результати. У обстежених спортсменок виявлено переважання конструктивних копінг-стра-
тегій: «Самоконтроль», «Пошук соціальної підтримки», «Прийняття відповідальності», «Пла-
нування вирішення проблеми» і «Позитивна переоцінка». Зі збільшенням стажу спортивного
тренування, у більш досвідчених спортсменок, вибір таких стратегій подолання стресу, як
«Конфронтативний копінг» та «Пошук соціальної підтримки» дещо зменшувався. Спортсменки
з більшою функціональною рухливістю нервових процесів віддавали перевагу конструктивній
копінг-стратегії «Прийняття відповідальності», та меншою мірою використовували неконструк-
тивну стратегію «Конфронтативний копінг». Більш витривалі гандболістки із конструктивних
стратегій обирали стратегію «Самоконтроль», а менш витривалі – «Пошук соціальної підтрим-
ки», «Планування вирішення проблеми», «Позитивна переоцінка». Із неконструктивних страте-
гій більш витривалі гандболістки обирали стратегії «Дистанціювання», «Втеча–уникнення», а
менш витривалі – «Конфронтативний копінг». Висновок. Виявлені взаємозв’язки конструктив-
них і неконструктивних копінг-стратегій з психофізіологічними характеристиками спортсме-
нок-гандболісток можуть мати прогностичну цінність та використовуватися для оптимізації
спортивного вдосконалення молоді в даному виді спорту.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-15

Номер

Розділ

Статті