Оцінка ефективності програми фізичної реабілітації дітей із наслідками дисплазії кульшових суглобів

Автор(и)

  • Г. Руденко Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Суми, Україна, Ukraine
  • Ю. Лянной Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Суми, Україна, Ukraine
  • О. Звіряка Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Суми, Україна, Ukraine
  • Є. Василенко Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32652/spmed.2020.2.112-118

Анотація

Дисплазія кульшових суглобів за несвоєчасного виявлення та лікування в ранньому
дитячому віці прогресує і призводить до негативних наслідків, які починають проявлятися у
дітей дошкільного віку.
Мета. Оцінити ефективність застосування засобів фізичної реабілітації у дітей із наслідками
дисплазії кульшових суглобів. Методи. У дослідженні взяли участь 68 дітей дошкільного віку
з односторонньою дисплазією кульшових суглобів за анамнезом (виявлено за результатами
аналізу медичних карт), середній вік обстежених 5,6 ± 0,5 року. Для проведення досліджень
сформовано дві групи: основну (ОГ; n = 35) – діти, які займалися за розробленою нами про-
грамою реабілітації, та контрольну (КГ; n = 33) – діти, які займалися за програмою дитячого
навчального закладу. Тривалість дослідження – 2014–2019 рр. Результати. Після проведення
програми фізіотерапевтичних втручань виявлено, що тонус м’язів-аддукторів наблизився до
значень інтактної кінцівки, що пов’язано з покращенням тонусу м’язів антагоністів (м’язів-
абдукторів стегна (m. gluteus medius, m. gluteus minimus, m. tensor fasciae latae), та виправ-
ленням патологічної привідної контрактури у кульшовому суглобі (в ОГ інтактна – 72,3 ± 3,2
та уражена – 70,2 ± 3,4 (–х ± S); в КГ – інтактна – 69,4 ± 3,5 уражена –76,3 ± 3,7, (р > 0,05). За
результатами обстеження виявлено покращення параметрів відеомоніторингу постави, а
саме: в ОГ кількість дітей з порушеннями у сагітальній площині зменшилось на 11 осіб; пору-
шення постави у сагітальній площині зберіглися у 12 (34,2 %) дітей групи. В КГ також виявлено
позитивну динаміку, але лише у п’яти дітей покращився профіль постави у сагітальній площині,
у решти 17 (51,5 %) дітей порушення постави у сагітальній площини зберіглися рівні первин-
них значень. Висновки. Використання комплексної авторської програми фізичної реабілітації,
спрямованої на усунення та зменшення проявів наслідків дисплазії кульшових суглобів, покра-
щення та корекцію функціональних можливостей опорно-рухового апарату, у яких відбулися
патологічні зміни, зміцнення суглобово-зв’язкового апарату, дозволяє більш ефективно усуну-
ти прояви наслідків ДКС порівняно зі стандартними програмами реабілітації.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-15

Номер

Розділ

Статті