Значення комплаєнтності пацієнтів у довготривалій модифікації стилю життя в процесі корекції маси тіла

Автор(и)

  • M. Аравіцька Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано- Франківськ, Україна, Ukraine
  • O. Лазарєва Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32652/spmed.2020.2.91-99

Анотація

Мета. Визначити значення реабілітаційної комплаєнтності пацієнтів у довготривалій
модифікації стилю життя в процесі корекції маси тіла в рамках програми фізичної терапії.
Методи. Обстежено 288 осіб другого зрілого віку з аліментарно-екзогенним ожирінням І–
ІІІ ступеня. За результатами визначення реабілітаційного комплаєнсу їх було поділено на
дві групи. Групу порівняння становили особи з низьким рівнем комплаєнсу, які були інфор-
мовані про ризики ожиріння та принципи зменшення маси тіла. Основну групу становили
особи з високим рівнем комплаєнсу, які проходили річну програму корекції із застосуванням
заходів для підтримки комплаєнсу, модифікації харчування, збільшення фізичної активно-
сті, лімфодренажу, психокорекції. Контрольну групу становили 60 осіб з нормальною масою
тіла. За допомогою анкетування визначали поширеність модифікованих факторів ризику
виникнення ожиріння у стилі життя. Після впровадження реабілітаційної програми повторно
визначали їх поширеність; ефективність програми визначали за динамікою індексу маси тіла.
Результати. Початкове анкетування показало значну поширеність модифікованих етіологічних
факторів ожиріння. У пацієнтів основної групи після річного періоду спостереження за всіма
запитаннями анкети визначалось значне зменшення поширеності факторів ризику ожиріння.
На фоні застосування програми реабілітації із використанням заходів для утримання
комплаєнсу на високому рівні досягнуто статистично значущого покращення індексу маси
тіла. Висновок. Високий рівень комплаєнсу сприяє тривалій модифікації стилю життя хворих
ожирінням, виконанню ними наданих рекомендацій і, як наслідок, значному зменшенню
маси тіла. Низький рівень комплаєнсу супроводжується невиконанням рекомендацій щодо
модифікації стилю життя та відсутністю зменшення маси тіла.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-15

Номер

Розділ

Статті