Вплив фізичних навантажень на ультраструктурні зміни тканин волосяних фолікулів людини

Автор(и)

  • А. Лабінський Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Львів, Україна
  • Б. Семенів Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Львів, Україна
  • Г. Лабінська Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Львів, Україна

Анотація

Мета. Вивчити вплив фізичного навантаження на ультраструктурні морфологічні
зміни тканин волосяних фолікулів голови людини. Методи. Ультрамікроскопічні дослідження
ультразрізів тканин за допомогою електронного мікроскопа УЕМВ-100К в умовах
прискорюючої напруги 75 кВ і збільшеннях на екрані мікроскопа 2000Х – 124000Х з наступ-
ним фотографуванням та цифровою обробкою мікрофотографій. Результати. В роботі
проаналізовано результати електронно-мікроскопічного дослідження ультрамікроскопічної
картини морфологічних змін волосяних фолікулів осіб, які в процесі життєдіяльності регуляр-
но відвідували фізичні заняття (основна група) та таких, які не практикували фізичні заняття
та не мали в побуті достатньої рухової активності (контрольна група). Як виявилось під час
аналізу результатів, зокрема обробці мікрофотографій, кількість мітохондрій була більшою
у клітинах тканин осіб, які регулярно займались фізичними навантаженнями, ніж у осіб
контрольної групи. Кількість піноцитозних пухирців, ліпідних і білково-патологічних включень
та гранул трихогліаліну, навпаки, реєстрували меншою мірою в осіб основної групи порівняно
з контрольною, що свідчить про відсутність застійних явищ у клітинах та міжклітинній речовині
тканин осіб, які в процесі життєдіяльності регулярно відвідували фізичні заняття і, відповідно,
проявляли достатню рекреаційну рухову активність. Висновки. Покращення ультраструктури
тканин у осіб основної групи свідчить про саногенну, енерговідновлюючу та регулюючу інші
фізіологічні процеси роль фізичного навантаження в осіб, які регулярно займаються фізичними
заняттями та проявляють достатню рекреаційну рухову активність у процесі їх життєдіяльності.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-15

Номер

Розділ

Статті