Вплив фізичних навантажень на ультраструктурні зміни тканин волосяних фолікулів людини

Автор(и)

  • А. Лабінський Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Львів, Україна, Ukraine
  • Б. Семенів Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Львів, Україна, Ukraine
  • Г. Лабінська Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Львів, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32652/spmed.2020.2.43-47

Анотація

Мета. Вивчити вплив фізичного навантаження на ультраструктурні морфологічні
зміни тканин волосяних фолікулів голови людини. Методи. Ультрамікроскопічні дослідження
ультразрізів тканин за допомогою електронного мікроскопа УЕМВ-100К в умовах
прискорюючої напруги 75 кВ і збільшеннях на екрані мікроскопа 2000Х – 124000Х з наступ-
ним фотографуванням та цифровою обробкою мікрофотографій. Результати. В роботі
проаналізовано результати електронно-мікроскопічного дослідження ультрамікроскопічної
картини морфологічних змін волосяних фолікулів осіб, які в процесі життєдіяльності регуляр-
но відвідували фізичні заняття (основна група) та таких, які не практикували фізичні заняття
та не мали в побуті достатньої рухової активності (контрольна група). Як виявилось під час
аналізу результатів, зокрема обробці мікрофотографій, кількість мітохондрій була більшою
у клітинах тканин осіб, які регулярно займались фізичними навантаженнями, ніж у осіб
контрольної групи. Кількість піноцитозних пухирців, ліпідних і білково-патологічних включень
та гранул трихогліаліну, навпаки, реєстрували меншою мірою в осіб основної групи порівняно
з контрольною, що свідчить про відсутність застійних явищ у клітинах та міжклітинній речовині
тканин осіб, які в процесі життєдіяльності регулярно відвідували фізичні заняття і, відповідно,
проявляли достатню рекреаційну рухову активність. Висновки. Покращення ультраструктури
тканин у осіб основної групи свідчить про саногенну, енерговідновлюючу та регулюючу інші
фізіологічні процеси роль фізичного навантаження в осіб, які регулярно займаються фізичними
заняттями та проявляють достатню рекреаційну рухову активність у процесі їх життєдіяльності.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-15

Номер

Розділ

Статті