Cучасні підходи до корекції дефіциту маси тіла дівчат-підлітків засобами оздоровчого фітнесу

Автор(и)

  • О. Андрєєва Національний університет фізичного виховання та спорту України, Київ, Україна
  • А. Максименко Національний університет фізичного виховання та спорту України, Київ, Україна

Анотація

Мета. На основі аналізу фахової літератури, провідного вітчизняного та зарубіжного
практичного досвіду вивчити сучасні підходи до корекції дефіциту маси тіла дівчат підліткового
віку засобами оздоровчого фітнесу. Матеріали і методи. Використовували такі методи до-
слідження: теоретичний аналіз спеціальної науково-методичної літератури, документальних
матеріалів, компаративний метод з метою зіставлення та аналізу зарубіжного й вітчизняного
досвіду з досліджуваної проблеми; абстрагування, логіко-теоретичний аналіз. Результати.
Встановлено, що дефіцит маси тіла є характерним для значної кількості сучасних школярів
(від 11 до 25 %). Незважаючи на значну поширеність недостатньої маси тіла серед дівчат-
підлітків співставну з частотою надмірної ваги у розвинутих країнах, більшість програм,
пов’язаних із здоров’ям, орієнтовані на профілактику ожиріння та боротьбу з ним, у той час,
як проблема дефіциту маси тіла в цих програмах зазвичай не розглядається. Вітчизняні
та зарубіжні дослідники звертають увагу на важливість своєчасної корекції недостатньої
маси тіла. У дівчат з недостатньою масою тіла суттєво підвищується ризик остеопорозу,
підлітки з недостатньою масою мають негативний образ тіла та характеризуються швидкою
стомлюваністю, частою захворюваністю, низькою навчальною успішністю, мають недостатній
репродуктивний потенціал. Підлітки з недостатньою масою тіла мають більш низький рівень
фізичної підготовленості, що лімітує їх участь у програмах рухової активності. Як основні для
корекції фізичного стану дітей підліткового віку з дефіцитом маси тіла науковці рекомендують
засоби оздоровчого фітнесу, зокрема, фізичні вправи, спрямовані на збільшення м’язової
маси тіла, зміну харчового раціону, психокорекційні вправи. Висновки. З’ясовано, що
програми оздоровчого фітнесу для дівчат-підлітків з дефіцитом маси тіла є недостатньо
обґрунтованими. Потребують додаткового вивчення питання, що стосуються недостатньої
маси тіла дівчат, які мають значний попередній руховий досвід. З огляду на значну поширеність
та негативні наслідки недостатньої маси тіла для дівчат-підлітків, актуальним видаються
дослідження, спрямовані на підвищення рівня фізичного стану та нормалізацію дефіциту маси
тіла даного контингенту на основі використання засобів фітнесу.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-15

Номер

Розділ

Статті