Cучасні підходи до корекції дефіциту маси тіла дівчат-підлітків засобами оздоровчого фітнесу

Автор(и)

  • О. Андрєєва Національний університет фізичного виховання та спорту України, Київ, Україна, Ukraine
  • А. Максименко Національний університет фізичного виховання та спорту України, Київ, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32652/spmed.2020.2.38-42

Анотація

Мета. На основі аналізу фахової літератури, провідного вітчизняного та зарубіжного
практичного досвіду вивчити сучасні підходи до корекції дефіциту маси тіла дівчат підліткового
віку засобами оздоровчого фітнесу. Матеріали і методи. Використовували такі методи до-
слідження: теоретичний аналіз спеціальної науково-методичної літератури, документальних
матеріалів, компаративний метод з метою зіставлення та аналізу зарубіжного й вітчизняного
досвіду з досліджуваної проблеми; абстрагування, логіко-теоретичний аналіз. Результати.
Встановлено, що дефіцит маси тіла є характерним для значної кількості сучасних школярів
(від 11 до 25 %). Незважаючи на значну поширеність недостатньої маси тіла серед дівчат-
підлітків співставну з частотою надмірної ваги у розвинутих країнах, більшість програм,
пов’язаних із здоров’ям, орієнтовані на профілактику ожиріння та боротьбу з ним, у той час,
як проблема дефіциту маси тіла в цих програмах зазвичай не розглядається. Вітчизняні
та зарубіжні дослідники звертають увагу на важливість своєчасної корекції недостатньої
маси тіла. У дівчат з недостатньою масою тіла суттєво підвищується ризик остеопорозу,
підлітки з недостатньою масою мають негативний образ тіла та характеризуються швидкою
стомлюваністю, частою захворюваністю, низькою навчальною успішністю, мають недостатній
репродуктивний потенціал. Підлітки з недостатньою масою тіла мають більш низький рівень
фізичної підготовленості, що лімітує їх участь у програмах рухової активності. Як основні для
корекції фізичного стану дітей підліткового віку з дефіцитом маси тіла науковці рекомендують
засоби оздоровчого фітнесу, зокрема, фізичні вправи, спрямовані на збільшення м’язової
маси тіла, зміну харчового раціону, психокорекційні вправи. Висновки. З’ясовано, що
програми оздоровчого фітнесу для дівчат-підлітків з дефіцитом маси тіла є недостатньо
обґрунтованими. Потребують додаткового вивчення питання, що стосуються недостатньої
маси тіла дівчат, які мають значний попередній руховий досвід. З огляду на значну поширеність
та негативні наслідки недостатньої маси тіла для дівчат-підлітків, актуальним видаються
дослідження, спрямовані на підвищення рівня фізичного стану та нормалізацію дефіциту маси
тіла даного контингенту на основі використання засобів фітнесу.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-15

Номер

Розділ

Статті