Иммунная система организма женщин, ее особенности

Автор(и)

  • Л. Шахлина Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев, Украина, Ukraine
  • С. Футорний Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна, Ukraine
  • О. Осадча Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна, Ukraine
  • Б. Коган Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев, Украина, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32652/spmed.2020.2.11-17

Анотація

Представлено огляд наукової літератури з питання імунної системи організму жінок,
її особливостей. Наведено коротку характеристику діаметрально протилежних поглядів на
роль фізичних навантажень на здоров’я людини оздоровчої або негативної спрямованості.
Протягом останніх десятиліть установлено функціональну єдність центральної нервової систе-
ми, ендокринної та імунної систем, які визначають як нейроендокринноімунну систему. Харак-
тер реакції цієї системи в умовах фізичних навантажень залежить не лише від їхньої величини
та інтенсивності, а й від напруженості їхнього психоемоційного супроводу, що характерно для
сучасного спорту вищих досягнень. На думку Дж. Віткин [5], поряд з «позитивниv» і «негатив-
ним» стресовими факторами необхідно розглядати «жіночий» стрес, зумовлений специфікою
фізіологічних і психічних реакцій жіночого організму на зовнішні
подразники, а також на суто
жіночі фактори, що спостерігаються лише в них (аменорея, передменструальний синдром, піс-
ляпологова депресія, безплідність тощо).
Існують статеві відмінності в імунній системі чоловіків і жінок. Установлено прямий вплив ста-
тевих стероїдних гормонів на органи і тканини імунної системи за рахунок специфічних рецеп-
торів до прогестерону, естрогенів, андрогенів. Однак практично відсутня наукова література з
питань імунореактивності організму жінок-спортсменок упродовж менструального циклу при
циклічних змінах їхнього гормонального статусу, про вплив при цьому на здоров’я спортсме-
нок, їхню працездатність. Мета. Схарактеризувати специфіку взаємодії нервової, ендокрин-
ної та імунної систем організму жінок при фізичних і психоемоційних навантаженнях у спорті.
Методи. Аналіз і узагальнення наукової літератури. Висновки. Поглиблене вивчання специфіки
імунної реактивності організму жінок має велике значення в практиці сучасного спорту вищих
досягнень – виявлення ступеня адаптації ендокринної та імунної систем до фізичних наван-
тажень, оцінка ефективності тренувального процесу спортсменок, що забезпечить своєчасну
профілактику захворювань, пов’язаних із професійною діяльністю в спорті.

Біографії авторів

Л. Шахлина, Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев, Украина

Кафедра спортивной медицины, Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

С. Футорний, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

Кафедра спортивної медицини НУФВСУ

О. Осадча, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

Кафедра спортивної медицини НУФВСУ

Б. Коган, Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев, Украина

Кафедра спортивної медицини НУФВСУ

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-15

Номер

Розділ

Статті