Консервативна реабілітація опікових реконвалесцентів при реконструкції рубцевих деформацій

Основний зміст сторінки статті

О. Жернов
О. Осадча
Р. Трач
О. Гузь

Анотація

Система заходів консервативної реабілітації хворих з рубцевими ураженнями у перед- та післяопераційні періоди реконструкції деформацій включає місцеві, медикаментозні,
фізіотерапевтичні, бальнеологічні засоби та методи еферентної терапії. Позитивний вплив заходів досягається за рахунок зниження рівня вмісту аутоагресивних факторів, що відображується у сприятливому клінічному перебігу процесу. Застосування системи заходів дозволяє своєчасно забезпечити сприятливі умови для компенсації загального стану реконвалесцентів та відновлення чи покращення порушених функцій уражених сегментів за об'єктивними оцінками у 1,75 раза і за оцінками пацієнтів – у 1,44 раза.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті

Посилання

Auger C, Samadi O, Jeschke MG. The biochemical alterations underlying post-burn hypermetabolism. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Molecular Basis of Disease, 2017, 1863(10), 2633–2644. doi:10.1016/j.bbadis.

02.019

Жернов ОА, Козинець ГП, Жернов АО. Рубці шкіри як медична і соціальна проблема. [Skin scars as a medical and social issue]. Medix Anti-Aging. 2011, 20:58-60.

Lateef Z, Stuart G, Jones N, Mercer A, Fleming, S, Wise L. The Cutaneous Infl ammatory Response to Thermal Burn Injury in a Murine Model. Int. J. Mol. Sci. 2019; 20: 538. https://doi.org/10.3390/ijms20030538

Van Lier D, Geven C, Leijte GP, & Pickkers P. (2018). Experimental human endotoxemia as a model of systemic infl ammation. Biochimie. 2019; 159: 99-106. doi:10.1016/j.biochi.2018.06.014

Finnerty CC, Jeschke MG, Branski LK, Barret JP, Dziewulski P, Herndon DN. Hypertrophic scarring: The greatest unmet challenge after burn injury. Lancet. 2016; 388: 1427-1436. doi: 10.1016/S0140-6736(16)31406-4.

Strudwick XL, Cowin AJ. The Role of the Infl ammatory Response in Burn Injury. Hot Topics in Burn Injuries. Edited by Selda Pelin Kartal and Dilek Bayramgürler. 2018. doi:10.5772/intechopen.71330

Жернов ОА, Повстяний МЮ. Уніфікована класифікація контрактур після термічних уражень, Вісник наукових досліджень [Unifi ed contracture classifi cation after thermal damage]. Visnyk naukovykh doslidzhen'. 2003; 4(33): 34-37.

Жеров ОА, Стаскевич СВ, Осадча ОІ, Жернов АО. Корекція пору шень гомеостазу у хворих з післяопіковими деформаціями з використанням еферентної терапії [Correcting homeostasis disorders in patients with post burn deformities using efferent therapy]. Український журнал

гематології та трансфузіології. 2012; 4(д): 437.

Жернов ОА, Осадча ОІ, Жернов АО, Назаренко ВМ, Стаскевич СВ. Лікування післяопікових та післяопераційних рубців із застосуванням препаратів Карипаїн та гель Карипаїн ультра [Treatment of post burn and postoperative scars by means of Carypain preparation and Carypain ultra gel]. Клінічна хірургія, 2011; 7: 60-4.

Шутурма ОЯ, Лісничук НЄ, Довгалюк АІ. Циркулюючі імунні комплекси та їх роль у виникненні поєднаних патологій органів травної системи. [Circulating immune complexes and their role in occurrence of combined pathologies] Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2013; 2: 223-5.

Thangavel J, Samanta S, Rajasingh S, Barani B, Xuan Y-T, Dawn B, Rajasingh J. Epigenetic modifi ers reduce infl ammation and modulate macrophage phenotype during endotoxemia-induced acute lung injury. Journal of Cell Science. 2015; 128(16): 3094-3105. doi:10.1242/jcs.170258.

Mescher AL. Macrophages and fi broblasts during infl ammation and tissue repair in models of organ regeneration. Regeneration. 2017; 6; 4(2): 39-53. doi: 10.1002/reg2.77.

Bainbridge P. Wound healing and the role of fi broblasts. Adv. Wound Care. 2013; 22(8): 407-12. DOI: 10.12968/jowc.2013.22.8.407

Zhu Z, Ding J, Ma Z, Iwashina T, Tredget EE. Systemic depletion of macrophages in the subacute phase of wound healing reduces hypertrophic scar formation. Wound Repair Regen. 2016; 24: 644-56. doi: 10.1111/wrr.12442

Wilgus TA, Wulff BC. The Importance of Mast Cells in Dermal Scarring. Adv. Wound Care. 2014; 3: 356-65. DOI: 10.1089/wound.2013.0457

Van De Water L, Varney S, Tomasek JJ. Mechanoregulation of the Myofi broblast in Wound Contraction, Scarring, and Fibrosis: Opportunities for New Therapeutic Intervention. Adv. Wound Care. 2013; 2: 122-41. DOI: 10.1089/wound.2012.0393

Chen L, Wang J, Li S, Yu Z, Liu B, Song, B, & Su Y. The clinical dynamic changes of macrophage phenotype and function in different stages of human wound healing and hypertrophic scar formation. Int Wound J. 2019; 16: 360-9. doi:10.1111/iwj.13041

Glaros T, Larsen M, Liwu L. Macrophages and fi broblasts during infl ammation, tissue damage and organ injury. Frontiers in Bioscience. 2009; 14(10): 3988-93. DOI: 10.2735/3506

Darby IA, Laverdet B, Bonté F, Desmoulière A. Fibroblasts and myofi broblasts in wound healing. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2014; 6; 7: 301-11. doi: 10.2147/CCID.S50046