Сучасні підходи до фізичної реабілітації студенток з ожирінням та метаболічним синдромом

Автор(и)

  • І. С. Миронюк Ужгородський національний університет, Ужгород, Ukraine
  • М. М. Дуб Ужгородський національний університет, Ужгород, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32652/spmed.2019.1.77-83

Ключові слова:

фізична реабілітація, ожиріння, метаболічний синдром, студентки, рухова активність, фізичний стан, психоемоційний стан, програма, якість життя

Анотація

Мета. Вивчити підходи до побудови програм фізичної реабілітації студенток з ожирінням та метаболічним синдромом, визначити основні критерії для програмування і диференціації навантажень у процесі занять. Методи. Теоретичний аналіз фахової науково-методичної літератури та документальних матеріалів, антропометричні, фізіологічні, соціологічні, психодіагностичні методи дослідження, методи математичної статистики. Результати. Ефективність програмування реабілітаційних занять для осіб з ожирінням та ризиком розвитку метаболічного синдрому значною мірою залежить від якісного лікарсько-педагогічного контролю, коли спрямованість та інтенсивність занять підбираються індивідуально, залежно від показників фізичного та психоемоційного стану осіб. Критеріями індивідуалізації під час побудови програм для даного контингенту виступають показники фізичного та психоемоційного стану, якість життя. Нами було досліджено показники фізичного та психоемоційного стану, якість життя студенток з ожирінням. Встановлено, що абдомінальний тип ожиріння має негативний вплив на функціональний стан серцево-судинної системи. Виявлено, що ожиріння спричиняє зниження самооцінки, самоефективності, сприяє формуванню негативного ставлення до себе, що, в свою чергу, зумовлює зниження рівня комунікативних навичок і, насамкінець, знижує рівень упевненості їх у собі. Якість життя студенток з ожирінням можна охарактеризувати як нижчу за середню. Висновки. Ожиріння негативно впливає на якість життя і всі сфери діяльності людини, часто призводить до розвитку важких супутніх захворювань.  Більшість досліджуваних осіб молодого віку з надмірною масою тіла та ожирінням відчувають об’єктивні труднощі внаслідок наявності серйозних відхилень у стані здоров’я, фізичних обмежень і психологічних проблем. Враховуючи негативний вплив ожиріння на здоров’я людей, високий ризик виникнення численних захворювань та ускладнень, необхідно виробити адекватний підхід до стійкого зниження маси тіла.

Посилання

Андрєєва О, Нагорна А. Оцінка інформативності окремих антропометричних показників для проектування самостійних занять оздоровчим фітнесом жінок зрілого віку з надлишковою масою тіла [Evaluation of the informativeness of individual anthropometric indices for planning of independent fitness trainings of mature women with overweight]. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. 2018;30:54-8.

Єрмоленко НО, Зарудна ОІ, Голик ІВ. Ожиріння – проблема сучасності [Obesity – the problem of modernity]. Медсестринство. 2016;1:23-6.

Жарова І. Сучасний погляд на проблему застосування засобів фізичної реабілітації в осіб з первинною конституціонально-екзогенною формою ожиріння [Contemporary view on the problem of the use of physical rehabilitation in persons with primary constitutionally-exogenous form of obesity]. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2014;1:28-31.

Колядич ОІ. Особливості комплексної фізичної реа­ білітації при ожирінні І ступеня осіб працездатного віку. {Peculiarities of complex physical rehabilitation during I degree obesity of working age persons} Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. 2010;7(9):501-8.

Копочинська ЮВ. Фізична реабілітація студенток з ожирінням та низьким рівнем фізичної підготовленості [Physical rehabilitation of female students with obesity and low physical fitness] [автореферат]. Львів; 2012. 21 с.

Краснорядцева ОМ, Кабрин ВИ, Муравьева ОИ, Подойницина МА, Чучалова ОН. Психологические практики диагностики и развития самоэффективности студенческой молодежи [Psychological practices of diagnosis and development of self-efficacy in student youth]: учеб. пособие. Томск: Издательский Дом ТГУ; 2014. 274 с.

Марченко О, Івановська О. Ожиріння жінок другого зрілого віку – багатофакторне захворювання: версії, теорії, дискусії [Оbesity in women of the second mature age – multifactor disease: versions, theories, discussions]. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2017;3:25-9.

Нагорна Н, Андрєєва О. Використання інформаційних технологій у процесі проектування профілактичнооздоровчих занять жінок зрілого віку [Usage of information technologies in the process of projecting preventive and healthrelated sessions for mature age females]. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2018;2:78-82.

Овдій МО. Застосування програми дозованої ходьби та дихальних вправ для корекції надмірної ваги у осіб молодого віку [The application of the program of walking and breathing exercises for the correction of overweight in young people] [дисертація]. Київ; 2015. 139 с.

Oжиріння та його наслідки [Obesity and its effects]: метод. вказівки для студ. мед. фак. Харків; 2016. Доступно на: http://vnmed3.kharkiv.ua/wp-content/uploads/2013/12/23%D0 %9E %D0 %B6 %D0 %B8 %D1 %80.pdf

Потеркова ВА, Ремизов ОВ. Ожирение в детском возрасте [Obesity in childhood]. Дедова ИИ, Мельниченко ГА, редакторы. Москва: МИА; 2006. 329с.

Ткаченко ВІ, Багро ТО, Видиборець НВ, Бондар ОК. Метаболічний синдром: діагностика та профілактика в практиці сімейного лікаря [Metabolic syndrome: diagnostics and prevention in family doctor practice]. Ліки України. 2016;12(197-198):43-6.

Козак XІ, Марущак МІ. Поширеність аліментарного ожиріння і фактори, що сприяють його розвитку [Prevalence of alimentary obesity and factors that contribute to its development]. [Інтернет]. 2015 Груд 16 [цитовано 2017 Серп 07];0(3). Доступно на: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/ view/5375

Wadden TA, Webb VL, Moran СH, Bailer BA. Lifestyle modification for obesity: new developments in diet, physical activity, and behavior therapy. Circulation. 2012;125:1157-70.

Lazareva O, Aravitska M, Andrieieva O, Galan Y & Dotsyuk L. Dynamics of physical activity status in patients with grade і-ііі obesity in response to a physical rehabilitation program. Journal of Physical Education and Sport. 2017;17(3):1960-5. DOI: 10.7752/jpes.2017.03193

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-30

Номер

Розділ

Статті