DOI: https://doi.org/10.32652/spmed.2019.2.13-17

Про можливості застосування стратегії фізичної та реабілітаційної медицини у спортивній медицині

О. Г. Юшковська

Анотація


Мета. Навести сучасний погляд на можливості застосування стратегії фізичної та реабілітаційної медицини у спортивній медицині. Викласти нові підходи до зрозуміння засад та принципів відновлення організму спортсменів після травм та захворювань. Особливу увагу приділено Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ) як сучасного підходу у оцінці ефективності засобів відновлення спортсменів після травм та захворювань. МКФ – це класифікація компонентів функціональності та обмеження життєдіяльності, яка складається з таких основних компонентів: Функції та структура тіла (В – англ. Body), Діяльність (А – англ.  Activity, пов’язана із завданнями та діями індивіда) та Участь (Р – англ. participation – залученість у життєву ситуацію). Важливою особливістю стратегії фізичної та реабілітаційної медицини є організація реабілітаційної допомоги фахівцями, що об’єднані у мультидисциплінарну реабілітаційну команду. Це група професіоналів, які тривало співпрацюють та одночасно надають реабілітаційні послуги особі, що реабілітується, у паралельному режимі відповідно до лімітованих у часі цілей та завдань для забезпечення відновлення або компенсації наявних обмежень життєдіяльності. До складу команди входять: лікар фізичної та реабілітаційної медицини, спортивний лікар, фізичний терапевт, ерготерапевт, логотерапевт, соціальний працівник, психолог, протезистортезист, реабілітаційна медична сестра. Висновки. Стратегія фізичної та реабілітаційної медицини, що ґрунтується на принципово іншому підході до відновлення стану здоров’я різних верств населення, може бути застосована також у спортивній медицині, але з урахуванням світового досвіду, і базуватися на існуючих в Україні традиційних підходах та тлумаченнях, наявних системах, що довели свою ефективність.

Ключові слова


фізична та реабілітаційна медицина; спортивна медицина; Міжнародна класифікація функціонування; обмежень життєдіяльності та здоров’я; мультидисциплінарна реабілітаційна команда

Повний текст:

PDF

Посилання


Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я [International classification of functioning, limitation of life and health] [Інтернет]. Доступно: http://moz.gov.ua/uploads/2/11374-9898_dn_20181221_2449.pdf

Про затвердження перекладу Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків: Наказ МОЗ України від 23.05.2018 No 981 [Інтернет]. Доступно: http://search. ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ30749.html

Про затвердження плану заходів Міністерства охорони здоров’я України з виконання плану заходів із впровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків: Наказ МОЗ України від 23 березня 2018 року No 552. Наказ МОЗ України від 23 березня med_rehab@ukr.net 2018 року No 552: [Інтернет]. Доступно: https://moz.gov.ua/ uploads/0/4258-dn_20180323_552_dod.pdf

Шахлина ЛЯ-Г. Спортивная медицина [Sports medicine: a textbook for students of universities of physical education and sport]: учебник для студентов вузов физического воспитания и спорта. Киев: Наукова думка; 2016. 452 с.

Юшковская ОГ. Кардіологічна реабілітація як один з пріоритетних напрямків фізичної та реабілітаційної медицини в Україні [Cardiology rehabilitation as one of the priority areas of physical and rehabilitation medicine in Ukraine]. Український журнал фізичної і реабілітаційної медицини. 2018;1(01): 36-40.

Brukner Р, Khan S. Brukner & Khan’s Clinical Sports Medicine. 4 th ed. McGraw-Hill Australia; 2012. 1268 p.

White Book on Physical and Rehabilitation Medicine (PRM) in Europe. 2018.54(2). р.186-197. DOI: 10.23736/S19739087.18.05147-X.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

----------------------------------------------

ISSN:2709-2070 (Print)
ISSN: 2709-2089 (Online)

Адреса редакції: 03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1.
Довідка: тел.: +38(044) 287-65-20;
моб.: +38(050) 067-64-13; +38(099) 900-09-98;
е-mail: sportmedkafedra@gmail.com