Моніторинг скерування студентів I–II курсів до підготовчої медичної групи з фізичного виховання

Автор(и)

  • Н. С. Сороколіт Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, Ukraine
  • М. М. Кухар Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, Ukraine
  • Т. І. Яворський Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32652/spmed.2019.1.86-91

Ключові слова:

студенти, фізичне виховання, підготовча медична група

Анотація

У статті охарактеризовано стан здоров’я студентів I–II курсів педагогічного закладу вищої освіти та проаналізовано динаміку скерування студентів до підготовчої медичної групи під час занять з фізичного виховання упродовж 2013–2017 рр. Мета. Здійснити моніторинг скерування та аналіз структури захворюваності студентів I–II курсів підготовчої медичної групи. Методи. Аналіз та узагальнення літературних джерел, метод викопіювання актів медичних обстежень, методи математичної статистики. Результати. Дане дослідження дозволило проаналізувати та виявити динаміку стану здоров’я студентів, які за результатами періодичного медичного огляду віднесені до підготовчої медичної групи, а також структуру різних груп захворювань серед студентів даної групи. Виявлено тенденцію до збіль­шення кількості студентів, які за станом здоров’я віднесені до цієї медичної групи упродовж 2013–2017 рр. Так, на I курсі найменшу кількість студентів, яких переведено до підготовчої медичної групи спостерігаємо у 2013 р. (5,8 %), а найбільшу – у 2016 р. (9,9 %). Аналогічну ситуацію встановлено і на II курсі – до підготовчої медичної групи у 2013 р. направлено 5,7 % студентів, а у 2016 р. –16,1 %. Висновки. Встановлено, що найбільша кількість студентів I та II курсів, скерованих до підготовчої медичної групи, мають офтальмологічні (на I курсі у 2013 р. – 4,3 %; 2014 р. – 4,1 %; 2015 р. – 6,5 %; 2016 р. – 5,5 %; 2017 р. – 5,3 %; на II курсі у 2013 р. – 4,4 %; 2014 р. – 2,2 %; 2015 р. – 4,9 %; 2016 р. – 10,4 %) та ортопедичні захворювання (I курс у 2013 р. – 0,7 %; 2014 р. – 1,2 %; 2015 р. – 0,9 %; 2016 р. – 2,8 %; 2017 р. – 1,2 %; II курс у 2013 р. – 0,7 %; 2014 р. – 0,5 %; 2015 р. – 1,1 %; 2016 р. – 3,5 %).

Посилання

Акти медичних обстежень студентів Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка за 2013-2017 рр.

Боднар ІР. Фізичне виховання студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості [Physical education of students with low physical fitness level] [автореферат] Луцьк: Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки; 2000.19 с.

Боднар ІР. Теорія, методика та організація фізичного виховання у спеціальній медичній групі [Theory, methodology and organization of physical education in a special medical group]. Львів: б. в.; 2013. 187 с.

Грибан ГП. Оцінка стану здоров’я студентів в навчальному процесі з фізичного виховання [Assessment of the health of students in the educational process of physical education]. Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини; 2011 Бер. 28–29; Львів. Львів: Львів. держ. ун-т. фіз. культури; 2011:25-9.

Грибок НМ. Педагогічні умови формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи [Pedagogical conditions of forming a health culture of students of a special medical group]. [автореферат]. Луганськ, 2013. 20 c.

Захаріна Є. Організація занять з фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп [Organization of physical education classes for students of special medical groups]. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. 2015;1(129):103-6.

Зінченко Н. Динаміка захворювань студентів у вищому навчальному закладі під час навчального року [Dynamics of diseases of students in higher education institutions during the academic year]. Чернігівський національний педагогічний університет ім. Шевченка. Чернігів:ЧНПУ, 2017;(143):342-5.

Круцевич ТЮ, Воробйов МІ, Безверхня ГВ. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків та молоді [Control in the physical education of children, adolescents and youth]. К.: Олімпійська література; 2011. 236 с.

Максимова КВ. Моніторинг стану соматичного здоров’я студенток і курсів вищих навчальних закладів м. Харкова [Monitoring somatic health of students and courses of higher educational establishments in Kharkiv]. Педагогічні науки. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2017;7(29):30-4.

Мамешина М, Гузієватий Д. Фізичне здоров’я студентів ВНЗ I– II рівня акредитації [Physical health of university students of I-II level of accreditation]. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення». Харків. 2016, 100-8.

Москаленко Н. Проектування концепції інноваційних програм фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах [Designing the concept of innovative programs of physical education and health related work in general educational institutions ]. Спортивний вісник Придніпров’я. 2011;(2):12-6.

Присяжнюк С. Вплив здоров’язбережувальних технологій на здоров’я студентів спеціальної медичної групи [The impact of healthsaving technologies on the health of students of special medical group]. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2014;3 (46):86-92.

Самошкін В.В. Лікарський контроль при диференційованих фізичних тренуваннях студентів з недостатньою фізичною підготовленістю [Medical control in differentiated physical training of students with insufficient physical fitness ] [автореферат]. Дніпропетровськ: Дніпропетровська держ. медична академія; 2001.20 с.

Сороколіт Н. Ставлення учнів 5–9 класів до свого здоров’я та до уроків фізичної культури [Attitude of grade 5–9 pupils to their health and physical education lessons ]. Спортивна медицина. 2014;(1): 47-51.

Яців Я, Полатайко Ю, Лапковський Е, Дума З, Маланюк Л, Пятничук Г, Синиця А, Хохлова Л. Особливості фізичного виховання у спеціальних медичних групах [Features of physical education in special medical groups ]. Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2012; 47 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-21

Номер

Розділ

Статті