Базові положення побудови профілактично-оздоровчих програм для працівників атомних електростанцій

Автор(и)

  • М. В. Дутчак Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Ukraine
  • О. В. Андрєєва Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Ukraine
  • О. Б. Лазарєва Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Ukraine
  • О. Л. Благій Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Ukraine
  • І. В. Хрипко Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32652/spmed.2019.1.81-85

Ключові слова:

профілактично-оздоровчі програми, рекреаційні програми, реабілітаційні програми, працівники, атомні електростанції

Анотація

Мета. Дослідити особливості професійної діяльності, рівня захворюваності, мотивації працівників атомної електростанції як базових складових розробки профілактичнооздоровчих, рекреаційних та реабілітаційних програм. Методи. Аналіз і систематизація науково-методичної літератури та документальних матеріалів; компаративний метод; абстрагування, логіко-теоретичний аналіз, системний підхід; аналіз і синтез, спостереження, опитування, експертна оцінка, анкетування, моделювання, методи математичної статистики. Висновки. На основі принципів системного підходу і всебічного ретельного вивчення професійної діяльності фахівців атомної галузі, програмно-нормативних джерел, професіографічних досліджень, даних анкетування фахівців, освітньо-кваліфікаційних характеристик, довідників професій, наявних захворювань, скарг працівників було складено експериментальні програми фізичної реабілітації, профілактично-оздоровчих та рекреаційних занять. Перспективи подальших досліджень полягають в оцінці ефективності розроблених профілактично-оздоровчих, рекреаційних та реабілітаційних заходів для працівників атомних електростанцій.

Посилання

Андрєєва О. Теоретико-методологічні засади рекреаційної діяльності різних груп населення [Theoretical and methodological principles of recreational activities of different population groups]. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2015;(2):16-28.

Андрєєва О. Розробка та впровадження технології проектування активної рекреаційної діяльності різних груп населення [Development and implementation of technology for the design of active recreational activities of various population groups]. Спортивний вісник Придніпров’я. 2015;(1):4-9.

Благий А, Лисакова Н. Формирование профессиональных компетенций фитнес-тренера для работы с корпоративными клиентами [Formation of professional competences of a fitness coach for working with corporate clients]. В: Материалы междунар. науч. конф. «Проблемы акмеологии в области физической культуры». Кишинев: ГУФВС; 2018. с. 100-4.

Благій ОЛ. Сучасні підходи до управління фізичним станом чоловіків зрілого віку в процесі кондиційного тренування [Modern approaches to the management of the physical condition of men of mature age in the process of conditioning training]. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2015;(1):22-5.

Благій ОЛ, Благій ВО. Аналіз підходів щодо профілактики офісного синдрому засобами оздоровчо-рекреаційної рухової активності [Analysis of approaches to prevention of office syndrome by means of health related and recreational motor activity]. В: «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи»: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. Чернівці; 2019. с. 54-5.

Дутчак МВ. Парадигма оздоровчої рухової активності: теоретичне обґрунтування і практичне застосування [Paradigm of recreational motor activity: theoretical substantiation and practical application]. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2015;(2):44-52.

Лазарєва ОБ, Аравіцька МГ. Динаміка якості життя хворих з ожирінням під впливом програми фізичної реабілітації [Dynamics of quality of life of obese patients under the influence of the program of physical rehabilitation]. Спортивна медицина та фізична реабілітація. 2017;(1):72-8.

Огнистий АВ, Огниста КМ, Кривокульський ОІ, Божик МВ. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки [Basics of professional-applied physical training]. Тернопіль: ТНПУ; 2007. 104 с.

Раєвський РТ, Канішевський СМ. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів вищих навчальних закладів [Professional-applied physical training of students at higher educational institutions]. Одеса: Наука і техніка, 2010. 380 с.

Халайджі СВ. Соціальне замовлення на професійно-прикладну психофізіологічну і психофізичну підготовку фахівців енергетичного комплексу [Social order for professional-applied psychophysiological and psychophysical training of specialists in the energy complex] . В: Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. в галузі фіз. культури та спорту. Вип. 9, т. 3. Львів: Українські технології; 2005. с. 129.

Active Communities Workplace: workbook. Burnaby: British Columbia Recreation and Parks Association; 2006. 81 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-21

Номер

Розділ

Статті