Електронейроміографічні критерії ризику травматизму у різних гендерних групах спортсменів, що спеціалізуються у боксі

Автор(и)

  • О. В. Колосова Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Ukraine
  • О. М. Лисенко Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Ukraine
  • С. Ф. Гасанова Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine
  • Д. Ю. Берінчик Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32652/spmed.2019.1.55-62

Ключові слова:

електронейроміографія, нервово-м’язовий апарат, Н-рефлекс, спортсменибоксери, гендерні особливості

Анотація

Мета. Дослідити функціональний стан нервово-м’язового апарату у різних гендерних групах спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються у боксі, виявити його можливі функціональні і структурні порушення за допомогою методів електронейроміографії (ЕНМГ).  Методи. Метод Н-рефлексометрії камбалоподібного м’яза, визначення швидкості проведення нервового імпульсу по моторних волокнах великогомілкового серединного та ліктьового нервів за допомогою нейродіагностичного комплексу Nicolet Viking Select (США-Німеччина).  Результати. У двох із семи чоловіків (28 %) та однієї з дев’яти жінок (11 %) з різних гендерних груп спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються у боксі, виявлено відхилення ЕНМГ-параметрів від норми, а саме зменшення амплітуд Н-відповідей та зниження величини співвідношення максимальних амплітуд Нта М-відповідей камбалоподібного м’яза. У групі спортсменів, ЕНМГ-показники яких знаходяться у межах норми, у 85 % чоловіків та 33 % жінок виявлено значну асиметрію амплітуд М-відповідей камбалоподібного м’яза, що може бути ознакою реакції опорно-рухового апарату на дію неадекватного навантаження та збільшує ризик порушень функціонування нервово-м’язової системи. Статистично значущих гендерних відмінностей ЕНМГ-показників у боксерів не спостерігається, на відміну від біатлоністів, веслувальників на байдарках та каное. Це може бути наслідком незначної різниці в об’ємі м’язових волокон у чоловіків та жінок та відображенням однаково спрямованих адаптаційних змін функціонального стану нервово-м’язової системи у боксерів різних гендерних груп.  Висновки. В обох гендерних групах кваліфікованих спортсменів, що спеціалізуються у боксі, виявлено відхилення ЕНМГ-параметрів від норми та значну асиметрію амплітуд М-відповідей камбалоподібного м’яза, що збільшує ризик травматизму. Відсутність значущих гендерних відмінностей ЕНМГ-показників у боксерів може свідчити про подібність специфічної адаптації до тренувального навантаження в боксі у чоловіків та жінок.

Посилання

Андриянова ЕЮ, Городничев РМ. Электронейромиографические показатели и механизмы развития пояснично-крестцового остеохондроза [Electroneuromyographic indices and mechanisms of development of lumbosacral osteochondrosis]. Великие Луки; 2006.119 с.

Бадалян ЛО, Скворцов ИА. Клиническая электромиография [Clinical electromyography]. Москва: Медицина;1986.368 с.

Волков НИ, Несен ЄН, Осипенко АА, Корсун СН. Биохимия мышечной деятельности [Muscle Biochemistry]. Киев: Олимпийская литература; 2000. 504 с.

Кишкун АА. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие [Clinical laboratory diagnosis: a tutorial]. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2010. 976 с.

Колосова ЕВ, Халявка ТА. Электронейромиографическая характеристика квалифицированных спортсменов, специализирующихся в циклических и сложнокоординационных видах спорта [Electroneuromyographic characteristics of qualified athletes specializing in cyclic and complex coordination sports events]. Ştiinţa Culturii Fizice, 2015;24(4):74-9.

Колосова ЕВ, Халявка ТА. Электронейромиографическая характеристика высококвалифицированных спортсменов-биатлонистов различных гендерных групп [Electroneuromyographic characteristics of highly skilled biathletes of various gender groups]. Спортивний вісник Придніпров’я. 2015;3:225-9.

Колосова ОВ. Гендерні особливості функціонального стану нервово-м’язового апарату у осіб з високим рівнем адаптації до фізичного навантаження [Gender features of the functional state of the neuromuscular system in people with a high level of adaptation to physical activity]. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: біологія». 2017;2(29): 89-93.

Колосова ОВ, Халявка ТА. Кореляція антропометричних та електронейроміографічних показників у осіб, тренованих до фізичного навантаження [Correlation of anthropometric and electroneuromyographic indices in persons trained to exercise]. Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Біологія.2018;2 (43):125-38.

Команцев ВН. Методические основы клинической электронейромиографии. Руководство для врачей [Methodical founda­ tions of clinical electroneuromyography. A guide for doctors]. СанктПетербург, 2006. 349 с.

Меерсон ФЗ, Пшенникова МГ. Адаптация к стрессорным ситуациям и физическим нагрузкам [Adaptation to stress situations and physical loads]. Москва: Медицина; 1988.254 с.

Николаев СГ. Практикум по клинической электромиографии [Clinical Electromyography Workshop]. Иваново: ПресСто; 2013.394 с.

Уилмор ДХ, Костилл ДЛ. Физиология спорта [Sports physiology]. Киев: Олимпийская литература; 2001.503 с.

Chaabène H, Tabben М, Mkaouer В, Franchini Е, Negra Y, Hammami М, et al. Amateur boxing: physical and physiological attributes. Sports Med.2015;45 (3):337-52.

Dornowski M, Kolosova YV, Gorkovenko AV. Gender and Age-Related Peculiarities of the H-Reflex Indices in Sportsmen. Neuro physiology. 2017;49 (6):458-61.

Drid P, Drapsin М, Trivic Т, Lukač D, Obadov S, Milosevic Z. Asymmetry of muscle strength in elite athletes. Biomedical Human Kinetics. 2009;1:3-5.

Dyson R, Smith М, Martin С, Fenn L. Muscular recruitment during rear hand punches delivered at maximal force and speed by amateur boxers. XXV ISBS Symposium 2007, Ouro Preto. Brazil.2007:591-4.

Kolosova OV, Gоrkovenko AV. Gender and age peculiarities of electromyographic indices in qualified rowing athletes. Program No. 497.04. 2018 Neuroscience Meeting Planner. San Diego, CA: Society for Neuroscience, 2018.

Schantz P, Randall-Fox Е, Hutchison W, Tyden А, Astrand P-O. Muscle fibre type distribution, muscle cross-sectional area and maximal voluntary strength in humans. Acta Physiologica Scandinavica. 1983;117:219-26.

Soligard T, Steffen К, Palmer D, Alonso JM, Bahr R, Lopes A.D, et al. Sports injury and illness incidence in the Rio de Janeiro 2016 Olympic Summer Games: A prospective study of 11274 athletes from 207 countries. Br. J. Sports Med. 2017;51 (17):1265-71.

Valentino B, Esposito LC, Fabozzo А. Electromyographic activity of a muscular group in movements specific to boxing. J. Sports Med. Phys. Fitness. 1990;30 (2):160-2.

Zhang RH, Kang ZX. Women boxing athletes’ EMG of upper limbs and lumbar muscles in the training of air striking of straight punch. Zhongguo Ying Yong Sheng Li Xue Za Zhi. 2011;27 (2):253-6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-21

Номер

Розділ

Статті