Актуальні проблеми медичного і наукового забезпечення в олімпійському спорті

Автор(и)

  • О. А. Шинкарук Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32652/spmed.2019.1.16-27

Ключові слова:

проблеми спортивної медицини, медичний і науковий супровід, спортсмени високого класу, медична і наукова комісія МОК

Анотація

Одним з основних напрямків реалізації олімпійської підготовки в Україні є вдосконалення системи медичного забезпечення спортсменів; організація збалансованого харчування і відновлювальних заходів залежно від рівня навантаження в процесі тренування; профілактика застосування допінгових препаратів у спорті. Особливого значення у вирішенні проблемних питань наукового та медичного супроводу надає Міжнародний олімпійський комітет, наукова та медична комісія якого постійно здійснює моніторинг проблем спортивної медицини, науково-методичного та медичного супроводу.  Мета дослідження – на основі аналізу діяльності наукової і медичної комісії МОК, організацій, що відповідають за науковий та медичний супровід, виявити актуальні проблеми медичного і наукового забезпечення.  Методи дослідження: аналіз спеціальної наукової літератури та даних Інтернет, матеріалів наукової і медичної комісії МОК, зіставлення, порівняння, систематизація та узагальнення.  Результати. Досліджено актуальні проблеми спортивної медицини, характерні для сучасного спорту, що розглядаються Медичною і науковою комісією МОК за 2003–2018 рр.: психічне здоров’я спортсменів високого класу; важкі травми колінного суглоба у дітей; застосування харчових добавок спортсменами високого класу; управління болем у спортсменів високого класу; проблеми здоров’я внаслідок насиченого спортивного календаря; відносний дефіцит енергії в спорті (RED-S) за межами тріади жінок-спортсменок; переслідування і зловживання в спорті; вагітність у спорті; зміна статі і гіперандрогенізм; профілактика і лікування хронічних захворювань; струс мозку в спорті; здоров’я і працездатність у спорті; здоров’я і придатність молоді до рухової активності та спорту; використання плазми, збагаченої тромбоцитами (PRP) в спортивній медицині; спортивне харчування; періодична оцінка здоров’я спортсменів високого класу; голодування і спорт; травми коліна; астма у елітних спортсменів; молекулярна основа травм сполучної тканини і м’язів в спорті; сексуальні домагання і зловживання в спорті; спортивна підготовка перспективних талановитих дітей; тріада жінок-спортсменок; раптова серцево-судинна недостатність і смерть у спорті; зміна статі спортсменів.

Посилання

Верховна рада України. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» [The Law of Ukraine “On Physical Culture and Sports”]. Частина п’ята статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом No 5460VI від 16.10.2012. Режим доступу : https://законодавство.com/ukrajinyzakony/zakon-ukrajini-pro-fizichnu-kulturu-sport.html

Шинкарук ОА, Лисенко ОМ, Гуніна ЛМ та ін. Шинкарук ОА, редактор. Медико-біологічне забезпечення підготовки спортсменів збірних команд України з олімпійських видів спорту [Medical and biological support for the training of athletes of the national teams of Ukraine in the Olympic sports]. Київ: Олімп. л-ра.; 2009. 144 с.

Лысенко ЕН, Платонов ВН, Шинкарук ОА. Методы контроля за состоянием спортсменов [Methods of monitoring the condition of athletes]. Наука в олимпийском спорте. 2007;3:121-133. Спец. вып.: Методические рекомендации по проблемам подготовки спортсменов Украины к Играм XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине.

Павленко ЮО. Науково-методичне забезпечення підготовки спортсменів в олімпійському спорті [Scientific and methodological support for the training of athletes in Olympic sports]. Київ: Олімп. л-ра; 2011. С. 293-311.

Платонов ВН, Артемьев АК, Масри МС, Шинкарук ОА и др. Система олимпийской подготовки в Украине и пути ее совершенствования [The system of Olympic training in Ukraine and ways to improve it]. Наука в олимпийском спорте. 2005;1:121-139. Спец. вып.: Система олимпийской подготовки и направления совершенствования подготовки спортсменов к Играм Олимпиады 2008 г. в Пекине.

Стратегія формування сучасної системи олімпійської підготовки на період до 2020 року (Постанова КМУ від 3 червня 2009 р. N 592-р). [Strategy for the formation of a modern system of Olympic training for the period up to 2020 (CMU Resolution of June 3, 2009 N 592-p)]. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5922009-%D1%80

Шинкарук ОА. Інструментальні методи діагностики в системі комплексного контролю організму спортсменів високої кваліфікації [Instrumental methods of diagnostics in the system of complex control of the body of athletes of high qualification]. В: Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 15 травня 2018 р., Київ. Київ: Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; 2018; с.178-181. Режим доступу : http://elibrary.kubg.edu.ua/23898/1/A_Yeretyk_I_Sukhar_MMK_FZFVS.pdf

Шинкарук О. Узагальнення досвіду організації відбору в олімпійському спорті [Generalization of the experience of organizing selection in Olympic sports]. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2001;2-3:35-39.

Шинкарук О. Концепция формирования системы подготовки, отбора спортсменов и их ориентации в процессе многолетнего совершенствования [The concept of the formation of a system of training, selection of athletes and their orientation in the process of many years of improvement]. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2012;12:144-148.

Шинкарук О, Дутчак М, Павленко Ю. Олімпійська підготовка спортсменів в Україні: проблеми і перспективи [Olympic Training of Athletes in Ukraine: Challenges and Prospects]. Спортивний вісник Придніпров’я. 2013;1:82-86.

Banister EW, Calvert TW. Planning for future performance: implications for long-term training. Can. J. Appl. Sport Sci. 1980;5:170-6.

Blanch P, Gabbett TJ. Has the athlete trained enough to return to play safely? The acute chronic workload ratio permits clinicians to quantify a player’s risk of subsequent injury. Br. J. Sports Med. 2016;50:471-5.

Bowen L, Gross AS, Gimpel M, et al. Accumulated workloads and the acute: chronic workload ratio relate to injury risk in elite youth football players. Br. J. Sports Med. Published Online First: 22 July 2016 doi:10.1136/bjsports-2015-095820.

Claudia L Reardon, Brian Hainline, Cindy Miller Aron, David Baron, Antonia L Baum, Abhinav Bindra, Richard Budgett, Niccolo Campriani, João Mauricio Castaldelli-Maia, Alan Currie, Jeffrey Lee Derevensky, Ira D Glick, Paul Gorczynski, Vincent Gouttebarge, Michael A Grandner, Doug Hyun Han, David McDuff, Margo Mountjoy, Aslihan Polat, Rosemary Purcell, Margot Putukian, Simon Rice, Allen Sills, Todd Stull, Leslie Swartz, Li Jing Zhu. Mental health in elite athletes: International Olympic Committee consensus statement (2019). http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2019-100715.

Colby MJ, Dawson B, Heasman J, et al. Accelerometer and GPS-derived running loads and injury risk in elite Australian footballers. J. Strength Cond Res. 2014;28:2244-52. doi:10.1519/JSC.0000000000000362.

Cross MJ, Williams S, Trewartha G, et al. The influence of in-season training loads on injury risk in professional rugby union. Int. J. Sports Physiol. Perform. 2016;11:350-5. doi:10.1123/ijspp.2015-0187.

Duhig S, Shield AJ, Opar D, et al. The effect of high-speed running on hamstring strain injury risk. Br. J. Sports Med. Published Online First: 10 June 2016 doi:10.1136/bjsports-2015-095679 doi:10.1136/bjsports-2015-09567.

Ehrmann FE, Duncan CS, Sindhusake D, et al. GPS and injury prevention in professional soccer. J. Strength Cond Res. 2016;30:360-7. doi:10.1519/JSC.0000000000001093.

Gabbett TJ, Hulin BT, Blanch P, et al. High training workloads alone do not cause sports injuries: how you get there is the real issue. Br. J. Sports Med. 2016;50:444-5. doi:10.1136/bjsports-2015-095567Gabbett TJ. Incidence of injury in semi-professional rugby league players. Br. J. Sports Med. 2003;37:36-43. doi:10.1136/bjsm.37.1.36.

Gabbett TJ. The training-injury prevention paradox: should athletes be training smarter and harder? Br. J. Sports Med. 2016; 50:273-80. doi:10.1136/bjsports-2015-095788.

Grand View Research. Режим доступу: https://www.grandviewresearch.com/.

How much is too much? (Part 1) International Olympic Committee consensus statement on load in sport and risk of injury. Torbjørn Soligard, Martin Schwellnus, Juan-Manuel Alonso, Roald Bahr, Ben Clarsen, H Paul Dijkstra, Tim Gabbett, Michael Gleeson, Martin Hägglund, Mark R Hutchinson, Christa Janse van Rensburg, Karim M Khan, Romain Meeusen, John W Orchard, Babette M Pluim, Martin Raftery, Richard Budgett, Lars Engebretsen http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2016-09658 1.

How much is too much? (Part 2) International Olympic Committee consensus statement on load in sport and risk of illness. Martin Schwellnus, Torbjørn Soligard, Juan-Manuel Alonso, Roald Bahr, Ben Clarsen, H Paul Dijkstra, Tim J Gabbett, Michael Gleeson, Martin Hägglund, Mark R Hutchinson, Christa Janse Van Rensburg, Romain Meeusen, John W Orchard, Babette M Pluim, Martin Raftery, Richard Budgett, Lars Engebretsen http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2016-096572.

Hulin BT, Gabbett TJ, Blanch P, et al . Spikes in acute workload are associated with increased injury risk in elite cricket fast bowlers. Br. J. Sports Med. 2014;48:708-12. doi:10.1136/bjsports-2013-092524.

International Olympic Committee consensus statement on pain management in elite athletes, Brian Hainline, Wayne Derman, Alan Vernec, Richard Budgetet et all, February 01, 2018;1245-58. http://dx.doi. org/10.1136/bjsports-2017-097884.

IOC consensus statement: dietary supplements and the highperformance athlete. Ronald J Maughan, Louise M Burke, Jiri Dvorak, D Enette Larson-Meyer, Peter Peeling, Stuart M Phillips, Eric S Rawson, Neil P Walsh, Ina Garthe, Hans Geyer, Romain Meeusen, Lucas J C van Loon, Susan M Shirreffs, Lawrence L Spriet, Mark Stuart, Alan Vernec, Kevin Currell, Vidya M Ali, Richard GM Budgett, Arne Ljungqvist, Margo Mountjoy, Yannis P Pitsiladis, Torbjørn Soligard, Uğur Erdener, Lars Engebretsen http://dx.doi. org/10.1136/bjsports-2018-099027.

Lovell G, Galloway H, Hopkins W, et al. Osteitis pubis and assessment of bone marrow edema at the pubic symphysis with MRI in an elite junior male soccer squad. Clin. J. Sport Med. 2006;16:117-22. doi:10.1097/00042752-200603000-00006.

Meeusen R, Duclos M, Foster C, et al. Prevention, diagnosis, and treatment of the overtraining syndrome: joint consensus statement of the European College of Sport Science and the American College of Sports Medicine. Med. Sci. Sports Exerc. 2013;45:186-205. doi:10.1249/ MSS.0b013e318279a10a.

Meeusen R, Duclos M, Gleeson M, Rietjens G, Steinacker J, Urhausen A. Prevention, diagnosis and treatment of the overtraining syndrome— ECSS position statement `task force’. Eur. J. Sport Sci. 2006;6(1):1-14.

Meeusen R. Overtraining, indoor & outdoor. Vlaams tijdschrift voor Sportgeneeskunde & Sportwetenschappen. 1998;19:8-19.

Mujika I, Hausswirth C, eds Meeusen R. Overtraining syndrome. In: Mujika I, Hausswirth C, eds. Recovery for performance in sport. Champaign, IL: Human Kinetics. 2013:9-20.

Murray NB, Gabbett TJ, Townshend AD, et al. Individual and combined effects of acute and chronic running loads on injury risk in elite Australian footballers. Scand. J. Med. Sci. Sports 2016. In press. doi:10.1111/ sms.12719.

Nielsen RO, Parner ET, Nohr EA, et al. Excessive progression in weekly running distance and risk of running-related injuries: an association which varies according to type of injury. J. Orthop. Sports Phys. Ther. 2014;44:739-47. doi:10.2519/jospt.2014.5164.

Orchard JW, Blanch P, Paoloni J, et al . Cricket fast bowling workload patterns as risk factors for tendon, muscle, bone and joint injuries. Br. J. Sports Med. 2015;49:1064-8. doi:10.1136/bjsports-2014-093683.

Piggott B, Newton MJ, McGuigan MR. The relationship between training load and incidence of injury and illness over a pre-season at an Australian Football League club. J. Aust. Strength Cond. 2009;17:4-17.

Rogalski B, Dawson B, Heasman J, et al. Training and game loads and injury risk in elite Australian footballers. J. Sci. Med. Sport. 2013;16:499-503. doi:10.1016/j.jsams.2012.12.004.

Shynkaruk O. Criteria for Selecting Elite Athletes to the National Olympic Team// 11th International sports science conference (ISSC) 2017, School of Health Sciences (SHS/PPSK), Health Campus, Universiti Sains Malaysia. Malaysia, 2017;56-7. URI: http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/417.

Shynkaruk. О. The Strategy of the Contingent Formation of Athletes Enlisted in Olympic Preparations //Olympic sport and sport for all: proceedings of 17th International scientific congress (Beijing, China, 2nd–6th. June, 2013) / International Association of Universities of Physical Culture and Sport, Capital University of Physical Education and Sports. – Beijing, 2013;282-3.

https://www.isakos.com/

https://www.olympic.org/medical-and-scientific-commission

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-21

Номер

Розділ

Статті