Застосування копінг-стратегій у практиці сучасного гандболу

Автор(и)

  • С. В. Федорчук Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Ukraine
  • Д. Д. Іваскевич Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Ukraine
  • О. В. Борисова Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Ukraine
  • І. О. Когут Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Ukraine
  • В. Л. Маринич Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Ukraine
  • С. В. Тукаєв Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Ukraine
  • Є. І. Петрушевський Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32652/spmed.2019.1.10-15

Ключові слова:

копінг-стратегії, спортивні травми, гандбол

Анотація

Однією з найгостріших проблем сучасного спорту є постійно зростаючий травматизм. Хронічні перевантаження, перенапруження під час спортивних тренувань та змагань підвищують загрозу травмування та виникнення супутніх з травмами захворювань у спортсменів. Гандбол є одним із жорстких видів спорту, для якого характерна велика кількість травм і виражена тяжкість пошкоджень, основна частина яких відбувається у гравців під час проведення змагань. Безперечно, рівень стресу впливає на травматизм: навіть проблеми в міжособистісних відносинах можуть трансформуватися в стрес, підвищити ймовірність отримання травми, а, значить, призвести до припинення спортивної діяльності або передчасного завершення кар’єри. Стресостійкість є одним із основних критеріїв фізичного і психічного здоров’я спортсмена. Мета. Визначити типи копінгстратегій, які обумовлюють схильність спортсменів до травм. Методи. Для визначення пріоритетного стилю подолання стресових ситуацій або проблем у спортсменів було використано опитувальник «Виявлення індивідуальних копінг-стратегій» Е. Хайма. Результати.  Найпоширенішими копінг-стратегіями серед обстежених спортсменів були: у когнітивній сфері – «збереження самовладання» та «надання сенсу»; в емоційній сфері – «оптимізм»; у поведінковій сфері – «відволікання». У цілому, серед спортсменів-гандболістів кількісно переважало використання адаптивних стратегій порівняно з неадаптивними і відносно адаптивними. Виявлено таку тенденцію: у дівчат наявність спортивних травм була пов’язана із зменшенням адаптивності емоційних та поведінкових копінг-стратегій та збільшенням частоти використання адаптивних когнітивних копінг-стратегій; у хлопців пережиті травми збільшували частоту використання адаптивних поведінкових копінг-стратегій і суттєво не позначалися на когнітивних і емоційних стратегіях подолання стресу.  Ключові слова: копінг-стратегії, спортивні травми, гандбол.

Посилання

Бочавер КА, Довжик ЛМ. Совладающее поведение в профессиональном спорте: феноменология и диагностика. Электронный журнал «Клиническая и специальная психология». 2016; 5 (1);1-18. doi: 10.17759/psyclin.2016050101

Шинкарук ОА, Лисенко ОМ, Гуніна ЛМ, Карленко ВП, Земцова ІІ, Олішевський СВ, та ін. Медико-біологічне забезпечення підготовки спортсменів збірних команд України з олімпійських видів спорту. [Medico-biological support for preparation of athletes of Ukrainian national teams in the Olympic sports events]. К.: Олімпійська літ; 2009. 144 с.

Рассказова ЕИ, Гордеева ТО, Осин ЕН. Копинг-стратегии в структуре деятельности и саморегуляции: психометрические характеристики и возможности применения методики COPE [Coping strategies in the structure of activity and self-regulation: psychometric characteristics and opportunities of using COPE methods]. Психология. Журнал ВШЭ. 2013;1:82-118.

Шинкарук О, Лисенко О, Федорчук С. Стрес та його вплив на змагальну та тренувальну діяльність спортсменів. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць [Stress and its impact on training and competitive activity of athletes]. 2017;3(22):469-76. http://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/646

Fedorchuk S, Tukaiev S, Lysenko O, Shynkaruk O. The psychophysiological state of highly qualified athletes performing in diving with different levels of anxiety. Eur. Psychiatry, Elsevier. 2018; 48: 681.

Hardy CJ, Richman JM, Rosenfeld LB. The role of social support in the life stress/injury relationship. Sport Psychol. 1991.5,128:39.

Heim E. Coping based intervention strategies. Patient education and counseling. 1995;26(1-3):145-51.

Renstrom PAFH. Sports injuries. 2002.11-12.

Sarason IG, Sarason JH, Pierce GR. Social support, personality, and performance. J. Appl. Sport Psychol. 1990;2(117):27.

Suls J, Fletcher B. The relative efficacy of avoidant and nonavoidant coping strategies: A meta-analysis. Health Psychology. 1985;4(3):24988.

Vaillant GE. Adaptive mental mechanisms. Their role in a positive psychology. American Psychologist. 2000;55(1):89-98.

Williams JM, Tonymon P, Wadsworth WA. Relationship of life stress to injury in intercollegiate volleyball. J. Hum. Stress. 1986;12:38-43.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-21

Номер

Розділ

Статті