Порівняльна характеристика змін електрокардіограми у легкоатлетів різної кваліфікації

Д. Котко, Н. Гончарук, Л. Путро

Анотація


Мета. Вивчити зміни електрокардіограми у легкоатлетів різної кваліфікації. Методи. Лабораторні дослідження із застосуванням електрокардіографії. Результати. Встановлено, що у висококваліфікованих спортсменів частіше виявляються зміни і вони більш суттєві, що свідчить про морфофункціональні зміни передсердного вузла, а також його регуляції. Змінюється провідність передсердь і шлуночків. У передсердях виявляються зміни у вигляді зниження амплітуди зубця Р, його розщеплення, різної полярності. Аналогічні зміни відбуваються і в шлуночках. Спостерігається їх деформація. У групі легкоатлетів високої кваліфікації частіше виявляються ознаки гіпертрофії лівого шлуночка. Також відмічено збільшення амплітуди зубця Т, що свідчить про більшу біоелектричну активність серця. Форма цих зубців вимагає більш ґрунтовного обстеження спортсменів з метою виключення можливості розвитку недостатності кровоспостачання міокарда у зв’язку з його гіпертрофією. Висновки. Збільшення електромеханічної систоли на електрокардіографії може бути наслідком погіршення скоротливості міокарда. Спортсмени досягають високої кваліфікації унаслідок тривалої роботи на рівні великих навантажень, що може стати причиною збільшення електромеханічної систоли


Ключові слова


легкоатлети різної кваліфікації; навантаження; зміни ЕКГ

Повний текст:

PDF

Посилання


Belotserkovskiy, Z.B. (2005). Ergometricheskie i kardiologicheskie kriterii fizicheskoy rabotosposobnosti u sportsmenov [Ergometric and cardiological criteria of physical performance in athletes]. Moscow: Sovetskiy sport [in Russian].

Belotserkovskiy, Z.B. Lyubina, B.G., & Koydinova, G.A. (2009). Elekt­ richeskaya aktivnost serdtsa i fizicheskaya rabotosposobnost u sportsmenov [Electrical activity of the heart and physical performance in athletes]. Teoriya i praktika fizicheskoy kulturyi – Theory and practice of physical culture, 1, 12-19 [in Russian].

Butchenko, V.L. (1986). Nekotoryie variantyi sindroma prezhdevremennoy repolyarizatsii miokarda zheludochkov serdtsa u sportsmenov [Some variants of the syndrome of premature cardiac ventricular myocardial repolarization in athletes]. Vrachebnyiy kontrol i vosstanovitelnoe lechenie sportsmenov – Medical control and rehabilitation treatment of athletes. Moscow: Meditsina [in Russian].

Zemtsovskiy, E.V., Gavrilova, E.A., & Bondarev, V.A. (2002). Aritmicheskiy variant klinicheskogo techeniya stressornoy kardiomiopatii [Arrhythmic variant of clinical course of stress cardiomyopathy]. Vestnik aritmologii – Herald of arrhythmology, 29, 34-38 [in Russian].

Makarova, G.A. (2005). Sportivnaya meditsina [Sports Medicine]. Moscow: Sovetskiy sport [in Russian].

Marushko, Yu.V., Gishchak, T.V., Kozlovskiy, V.A. (2008). Sostoyanie serdechno-sosudistoy sistemyi u sportsmenov («sportivnoe serdtse») [The state of the cardiovascular system in athletes («sports heart»)]. Sportivna meditsina – Sports Medicine, 2, 21-42 [in Russian].

Taybolina, L.A., & Talatyinnik, E.A. (2015). Vliyanie sorevnovatelnoy deyatelnosti na topografiyu elektricheskoy aktivnosti serdtsa u sportsmenov vyisokogo klassa po greble na baydarkah i kanoe [Influence of competitive activity on the topography of the electrical activity of the heart of high-class athletes in canoeing]. Visnyk Chernigivskogo natsionalnogo pedagogichnogo universitetu (ser. «Pedagogichni nauki. Fizichne vihovannya ta sport») – Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University (ser. «Pedagogical Sciences, Physical Education and Sports»), 129 (1), 276-280 [in Russian].

Hrushchev, S.V. (2008). Sportivnoe serdtse [Sports Heart]. Fizkultura v profilaktike, lechenii i reabilitatsii – Physical Education in Prevention, Treatment and Rehabilitation, 2 (25), 55-64 [in Russian].

Chystiakova, Yu.S. (2007). Fraktalnyi analiz sertsevoho rytmu u sportsmeniv z anomalnoiu elektrokardiohramoiu [Fractal analysis of cardiac rhythm in athletes with abnormal electrocardiogram]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukranian].

Papadakis, М., Carre, F., Kervio, G., et al. (2011). The prevalence, distribution, and clinical outcomes of electrocardiographic repolarization patterns in male athletes of African /Afro-Caribbean origin. Eur. Heart J., Vol. 32, 18, 2304-2013.

Viitasalo, M.T., Kala, R., & Eissalo, А. (1982). Ambulatory electrocardiographic recordings in endurance athletes. Br. Heart J., Vol. 47, 3, 213-220.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Белоцерковский З. Б. Эргометрические и кардиологические критерии физической работоспособности у спортсменов / З. Б. Белоцерковский. – М. : Сов. спорт, 2005. – 348 с.

Белоцерковский З. Б. Электрическая активность сердца и физическая работоспособность у спортсменов / З. Б. Белоцерковский, Б. Г. Любина, Г. А. Койдинова // Теория и практика физ. культуры. – 2009. – No 1. – С. 12–19.

Бутченко В. Л. Некоторые варианты синдрома преждевременной реполяризации миокарда желудочков сердца у спортсменов / В. Л. Бутченко // Врачебный контроль и восстановительное лечение спортсменов. – М. : Медицина, 1986. – С. 15–19.

Земцовский Э. В. Аритмический вариант клинического течения стрессорной кардиомиопатии / Э. В. Земцовский, Е. А. Гаврилова, В. А. Бондарев // Вестн. аритмологии. – 2002. – No 29. – С. 34–38.

Макарова Г. А. Спортивная медицина / Г. А. Макарова. – М. : Сов. спорт, 2005. – 480 с.

Марушко Ю. В. Состояние сердечно-сосудистой системы у спортсменов («спортивное сердце») / Ю. В. Марушко, Т. В. Гищак, В. А. Козловский // Спорт. медицина. – 2008. – No 2. – С. 21–42.

Тайболина Л. А. Влияние соревновательной деятельности на топографию электрической активности сердца у спортсменов высокого класса по гребле на байдарках и каноэ / Л. А. Тайболина, Е. А. Талатынник // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Сер.: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2015. – No 129 (1). – С. 276–280.

Хрущев С. В. Спортивное сердце / С. В. Хрущев // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. – 2008. – No 2 (25). – С. 55–64.

Чистякова Ю. С. Фрактальний аналіз серцевого ритму у спортсменів з аномальною електрокардіограмою: дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.24 / Ю. С. Чистякова. – К., 2007. – 178 с.

The prevalence, distribution, and clinical outcomes of electro­ cardiographic repolarization patterns in male athletes of African/Afro-Caribbean origin / [М. Papadakis, F. Carre, G. Kervio et al.] // Eur. Heart J. – 2011. – Vol. 32, N 18. – Р. 2304–2013.

Viitasalo M. T. Ambulatory electrocardiographic recordings in endurance athletes / М. Viitasalo, R. Kala, А. Eissalo // Br. Heart J. – 1982. – Vol. 47, N 3. – Р. 213–220.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

----------------------------------------------

ISSN:1992-7894 (друк)
ISSN: 1992-9285 (інтернет)

Адреса редакції: 03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1.
Довідка: тел.: +38(044) 287-65-20;
факс: +38(044) 287-65-20;
моб.: +38(067) 724-48-23; +38(050) 067-64-13;
е-mail: sportmedkafedra@gmail.com, sportmedicine.ua@gmail.com