Сучасний погляд на проблему застосування засобів фізичної реабілітації при артроскопічних оперативних втручаннях у хворих із ушкодженням передньої схрещеної зв’язки

А. П. Русанов

Анотація


Мета: систематизувати та узагальнити науково-методичні знання і результати практичного досвіду фізичної реабілітації хворих після реконструкції передньої схрещеної зв’язки при артроскопічних оперативних втручаннях. Методи: теоретичний комплексний аналіз і синтез даних науково-методичної літератури та джерел мережі Інтернет. Результати.  Проаналізовано методи лікування декомпенсованої передньої нестабільності колінного суглоба, спричиненої розривом передньої схрещеної зв’язки. Весь післяопераційний реабілітаційний період перебігає на тлі етапних процесів інкорпорації трансплантату в кісткових тунелях. Саме стадійність відновлення трансплантату є основою для виділення різних періодів реабілітації. Розглянуто сучасні підходи до застосування засобів фізичної реабілітації при артроскопічних оперативних втручаннях у хворих з ушкодженням передньої схрещеної зв’язки. Висновки. Лікування таких хворих необхідно проводити з обов’язковим урахуванням анатомо-функціональних особливостей, використовувати методи раннього і повноцінного відновлення пошкоджених структур суглоба, прагнути до підбору відновлювальних операцій, що не вимагають іммобілізації суглоба. Крім цього, адекватні відновні комплекси, що враховують тип фіксації трансплантату, функціональні особливості ураженої кінцівки й інші чинники, у тому числі ступінь порушення функції колінного суглоба, розроблено далеко не для всіх випадків ушкоджень та їх наслідків. На сьогодні актуальною є розробка програм фізичної реабілітації, що враховують тип фіксації використаного трансплантату при артроскопічних оперативних втручаннях.

Ключові слова


колінний суглоб; реабілітація; відновлення; ушкодження передньої схрещеної зв’язки

Повний текст:

PDF

Посилання


Dubrov, V.E. (2003). Hirurgicheskaya korrektsiya krestoobraznyih i kollateralnyih svyazok kolennogo sustava v ostrom periode travmy (Kliniko-ekspe­ rimentalnoe issledovanie) [Surgical correction of cruciate and collateral ligaments of the knee joint in the acute period of trauma (Clinical and experimental study)]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Moscow [in Russian].

Karaseva, T.Yu., Karasev, E.A. (2013). Artroskopicheskie tehnologii lecheniya bolnyh s nestabilnostyu kolennogo sustava [Arthroscopic technologies for treatment of patients with knee instability]. Geniy ortopedii – The genius of orthopedics, 4, 38-43 [in Russian].

Kozlova, L.V., Kozlov, S.A., & Semenenko, L.A. (2004). Osnovy reabilitatsii [Principles of Rehabilitation]. Rostov na Dony: Feniks [in Russian].

Levenets, V.M., & Linko, Ya.V. (2008). Sportivna travmatologiya [Sports traumatology]. Kyiv: Zdorovya [in Ukranian].

Malygina, M.A. (2001). Endoprotezirovanie krestoobraznyih svyazok kolennogo sustava [Endoprosthetics of cruciate ligaments of the knee joint]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Moscow [in Russian].

Roy, I.V., Strafun, S.S., Kostrub, O.O. (Eds.) (2015). Metodyka vid­ novnogo likuvannya hvoryh pislya artroskopichnoyi rekonstruk­tsiyi perednioyi hrestopodibnoyi zvyazky v ranniomu pisliaopera­tsiynomu periodi [Method of rehabilitation of patients after arthroscopic recon­ struction of anterior cruciate ligament in the early postoperative pe­ riod]. Kyiv: TOV «Etna-1» [in Ukranian].

Novoselov, K.A., Kornilov, N.N., & Kulyaba, T.A. (2006). Povrezhdeniya i zabolevaniya kolennogo sustava [Damage and diseases of the knee joint]. Travmatologiya i ortopediya – Traumatology and orthopedics. Sankt-Peterburg [in Russian].

Orletskiy, A.K. (1998). Operativnyie metody lecheniya posttravma­ ticheskoy hronicheskoy nestabilnosti kolennogo sustava [Operative methods of treatment of post-traumatic chronic instability of the knee joint]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Moscow [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дубров В. Э. Хирургическая коррекция крестообразных и коллатеральных связок коленного сустава в остром периоде травмы (Клинико-экспериментальное исследование): автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.22 «Травматология и ортопедия» / В. Э. Дубров. – М., 2003. – 48 с.

Карасева Т. Ю. Артроскопические технологии лечения больных с нестабильностью коленного сустава / Т. Ю. Карасева, Е. А. Карасев // Гений ортопедии. – 2013. – No 4. – С. 38–43.

Козлова Л. В. Основы реабилитации / Л. В. Козлова, С. А. Козлов, Л. А. Семененко. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 345 с.

Левенець В. М. Спортивна травматологія / В. М. Левенець, Я. В. Лінько. – К. : Здоров’я, 2008. – С. 103–144.

Малыгина М. А. Эндопротезирование крестообразных связок коленного сустава : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.22 «Травматология и ортопедия» / М. А. Малыгина. – М., 2001. – 49 с.

Методика відновного лікування хворих після артроскопічної реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки в ранньому післяопераційному періоді : метод. рек. / укл. І. В. Рой, С. С. Страфун, О. О. Коструб та ін.; НАМНУ, МОЗУ, УЦНМІ ПЛР, ІТО НАМНУ. – К. : ТОВ «Етна-1», 2015. – 28 с.

Новоселов К. А. Повреждения и заболевания коленного сустава / К. А. Новоселов, Н. Н. Корнилов, Т. А. Куляба // Травматология и ортопедия. – СПб., 2006. – С. 213–423.

Орлецкий А. К. Оперативные методы лечения посттравматической хронической нестабильности коленного сустава : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.22 «Травматология и ортопедия» / А. К. Орлецкий. – М., 1998. – 38 с.

Рой І. В. Розробка підходів до формування критерій-орієнтованої програми реабілітації хворих після реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки / І. В. Рой, О. І. Баяндіна, О. А. Костогриз, І. І. Біла, О. А. Горбунов // Травма. – 2013. – Т. 14, No 6. – С. 56–60.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

----------------------------------------------

ISSN:1992-7894 (друк)
ISSN: 1992-9285 (інтернет)

Адреса редакції: 03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1.
Довідка: тел.: +38(044) 287-65-20;
факс: +38(044) 287-65-20;
моб.: +38(067) 724-48-23; +38(050) 067-64-13;
е-mail: sportmedkafedra@gmail.com, sportmedicine.ua@gmail.com