Оценка фактического питания женщин, занимающихся фитнесом, с использованием компьютерной программы «Олимп»

О. И. Цыганенко, Н. А. Склярова, Л. Ф. Оксамытная

Анотація


Проведено оцінку фактичного харчування жінок, що займаються фітнесом, з використанням анкетно-опитувального методу із застосуванням спеціалізованої інформаційної комп’ютеризованої технології оцінки і корекції харчування осіб, які займаються спортом і фізичною культурою, з комп’ютерною програмою «Олімп». Відмічено підвищений вміст у харчових раціонах жінок, що займаються фітнесом, жирів тваринного походження та холестерину. Дано рекомендації до корекції харчових раціонів шляхом зниження в них кількості тваринних жирів і холестерину до величин рекомендованих норм харчування.


Ключові слова


харчовий раціон; жінки; фітнес; тваринні жири; холестерин

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Food hygiene with the basics of nutrytionlogy: Textbook / ed. V. I. Tsypriyana. — Kiev: Medicine, 2007. — Vol. 1. — 528 p.

Denisova L. V. Measurements and statistical methods in physical education and sport: Textbook-manual for High Schools / L. V. Denisova, I. V. Khmelnitskaya, L. A. Kharchenko. — Kiev: Olymp. lit., 2008. — 127 p.

Athletes nutrition: a guide / ed. Christine A. Rosenbloom. — Kiev: Olymp. lit., 2005. — 536 p.

Pitenko S. L. Feeding habits of female involved in fitness, taking into account body composition / S. L. Pitenko // Sports Medicine. — 2009. — N 1—2. — P. 114—117.

Development of information computer technology, “analysis of athletes nutrition” / O. Tsyganenko, N. Yacshoor, N. Sklyarova, S. Fus // Science in Olympic sports. — 2010. — N 1—2. — P. 87—92.

Rudenko S. D. Medical control in fitness: monograph / S. D. Rudenko. — Moscow: Soviet Sport, 2009. — 192 p.

Howley Edward T. Health Fitness / Edward T. Howley. — Kiev: Olymp. lit., 2000. — 368 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гігіoна харчування з основами нутриціології: підручник / під ред. В. 2. Ципріяна. — К.: Медицина , 2007. — Т.1. — 528 с.

Денисова Л. В. Измерения и методы математической статистики в физическом воспитании и спорте: учеб. пособие для вузов / Л. В. Денисова, И. В. Хмельницкая, Л. А. Харченко. — К.: Олимп. лит., 2008. — 127 с.

Питание спортсменов: руководство / под ред. Кристин А. Розенблюм. — К.: Олимп. лит., 2005. — 536 с.

Питенко С. Л. Особенности питания женщин, занимающихся фитнесом, с учетом состава тела / С. Л. Питенко // Спортивна медицина. — 2009. — 11—2. — С. 114— 117.

Разработка информационной компьютерной технологии “анализ питания спортсменов” / О. Цыганенко, Н. Ящур, Н. Склярова, С. Фус // Наука в олимп. спорте. — 2010. — 1 1—2. — С. 87—92.

Руденко С. Д. Врачебный контроль в фитнесе: монография / С.Д. Руденко. — М.: Сов. спорт, 2009. — 192 с.

Хоули Эдвард Т. Оздоровительный фитнес/ Эдвард Т. Хоули. — К.: Олимп. лит., 2000. — 368 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

----------------------------------------------

ISSN:1992-7894 (друк)
ISSN: 1992-9285 (інтернет)

Адреса редакції: 03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1.
Довідка: тел.: +38(044) 287-65-20;
факс: +38(044) 287-65-20;
моб.: +38(067) 724-48-23; +38(050) 067-64-13;
е-mail: sportmedkafedra@gmail.com, sportmedicine.ua@gmail.com