Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2013) Зміни в клітинах і тканинах живих організмів під впливом ударно-хвильової терапії (огляд спеціальної літератури) Анотація   PDF
О. А. Островський
 
№ 1 (2016) Зміни патерну дихання, газообміну та мітохондріального окисного фосфорилювання в скелетному м’язі щурів при моделюванні фізичного навантаження Анотація   PDF
В. І. Портніченко, М. Г. Колчева, Л. В. Братусь, І. О. Назарук, В. І. Носарь, І. М. Маньковська
 
№ 1 (2016) Зрение и спортивный дайвинг Анотація   PDF (Русский)
Е. А. Крючина, И. В. Трухан, А. Б. Салтыков, С. М. Шанойло
 
№ 2 (2012) Кількісна оцінка неспеціальної фізкультурної освіченості молоді Анотація   PDF
О. А. Томенко
 
№ 2 (2016) Комплексна оцінка та корекція функціонального стану і резервних можливостей організму спортсменів Анотація   PDF
О. Є. Дорофєєва
 
№ 2 (2014) Корекція стану регуляторних механізмів серця та працездатності спринтерів Анотація   PDF
З. І. Коритко
 
№ 2 (2013) Корекція функціональних можливостей і працездатності кваліфікованих бігунів на короткі дистанції з використанням гомеопатичних засобів Анотація   PDF
З. І. Коритко
 
№ 2 (2013) Лікування остеоартрозу спортсменів за допомогою хондропротектора «Остеоартізі актив плюс» Анотація   PDF
В. Н. Левенець
 
№ 1 (2013) Метод оперативного лікування спонтанного розриву ахіллового сухожилля Анотація   PDF
О. О. Коструб, В. Б. Заєць, І. А. Засаднюк, Р. І. Блонський
 
№ 2 (2017) Методологічні основи та складові програми відновлення активності та участі дітей з геміплегічною та диплегічною формами церебрального паралічу засобами ерготерапії та фізичної терапії Анотація   PDF
О. Кущенко
 
№ 1 (2017) Молекулярно-генетичні фактори розвитку гіпертрофії міокарда при інтенсивних фізичних навантаженнях Анотація   PDF
С. Б. Дроздовська
 
№ 1 (2016) Морфофункціональний стан і можливість допуску до занять фізичною культурою дітей, які проживають на радіоактивно забруднених територіях Анотація   PDF
І. Т. Матасар, Л. М. Петрищенко, О. О. Циганенко
 
№ 1 (2014) Мотиваційні аспекти в формуванні самостійної фізичної активності у студентів медичного вищого навчального закладу Анотація   PDF
М. Н. Матяш, Л. І. Худенко
 
№ 1 (2014) Немедикаментозні методи реабілітації у практиці спортивної медицини Анотація
Т. В. Кулемзіна
 
№ 1 (2014) Новые подходы к физической реабилитации больных артериальной гипертонией c использованием тренажерных устройств Анотація   PDF (Русский)
А. В. Смоленский, А. Б. Мирошников
 
№ 1 (2016) Оcобливості змін варіабельності серцевого ритму у кваліфікованих спортсменок при адаптації до тренувальних навантажень з бігу на середні дистанції Анотація   PDF
С. В. Калитка, О. В. Рода, В. Є. Лавринюк
 
№ 2 (2013) Оптимізація фізичної працездатності та рухової підготовленості школярів у процесі секційних занять волейболом Анотація   PDF
Ю. М. Андрійчук, В. В. Чижик
 
№ 1 (2017) Організація та методологія підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальність 017 «фізична культура і спорт» спеціалізація «екологія спорту» Анотація   PDF
Є. В. Імас, О. І. Циганенко, С. М. Футорний
 
№ 1 (2016) Основные методы и средства снижения массы тела спортсменов высокого класса Анотація   PDF (Русский)
Л. М. Путро
 
№ 1 (2016) Особенности изменений цитокинового статуса у спортсменов в зависимости от уровня физической нагрузки Анотація   PDF (Русский)
О. И. Осадчая, С. М. Футорный, Е. А. Шматова
 
№ 1 (2014) Особливості біоелектричної активності міокарда та центральної гемодинаміки у футболісток 18–20 років у різні фази оваріально-менструального циклу Анотація   PDF
В. Будзин, О. Рябуха, О. Гузій
 
№ 1 (2014) Особливості використання засобів фізичної реабілітації в системі підготовки спортсменів з урахуванням стану їхнього здоров’я Анотація   PDF
С. С. Люгайло
 
№ 2 (2014) Особливості кардіогемодинаміки у спортсменів із малими аномаліями розвитку серця Анотація   PDF
О. Б. Неханевич, Л. М. Дукач, О. М. Сидоренко, Т. В. Корнілова
 
№ 1 (2014) Особливості оцінювання якості життя шкільної молоді, пов’язаної з її здоров’ям Анотація   PDF
Ю. О. Павлова
 
№ 1 (2014) Особливості пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у тканині міокарда при політравмі (експериментальні дослідження) Анотація   PDF
Д. В. Козак
 
126 - 150 з 201 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>