Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2016) Морфофункціональний стан і можливість допуску до занять фізичною культурою дітей, які проживають на радіоактивно забруднених територіях Анотація   PDF
І. Т. Матасар, Л. М. Петрищенко, О. О. Циганенко
 
№ 1 (2014) Мотиваційні аспекти в формуванні самостійної фізичної активності у студентів медичного вищого навчального закладу Анотація   PDF
М. Н. Матяш, Л. І. Худенко
 
№ 1 (2014) Немедикаментозні методи реабілітації у практиці спортивної медицини Анотація
Т. В. Кулемзіна
 
№ 1 (2014) Новые подходы к физической реабилитации больных артериальной гипертонией c использованием тренажерных устройств Анотація   PDF (Русский)
А. В. Смоленский, А. Б. Мирошников
 
№ 1 (2016) Оcобливості змін варіабельності серцевого ритму у кваліфікованих спортсменок при адаптації до тренувальних навантажень з бігу на середні дистанції Анотація   PDF
С. В. Калитка, О. В. Рода, В. Є. Лавринюк
 
№ 2 (2013) Оптимізація фізичної працездатності та рухової підготовленості школярів у процесі секційних занять волейболом Анотація   PDF
Ю. М. Андрійчук, В. В. Чижик
 
№ 1 (2016) Основные методы и средства снижения массы тела спортсменов высокого класса Анотація   PDF (Русский)
Л. М. Путро
 
№ 1 (2016) Особенности изменений цитокинового статуса у спортсменов в зависимости от уровня физической нагрузки Анотація   PDF (Русский)
О. И. Осадчая, С. М. Футорный, Е. А. Шматова
 
№ 1 (2014) Особливості біоелектричної активності міокарда та центральної гемодинаміки у футболісток 18–20 років у різні фази оваріально-менструального циклу Анотація   PDF
В. Будзин, О. Рябуха, О. Гузій
 
№ 1 (2014) Особливості використання засобів фізичної реабілітації в системі підготовки спортсменів з урахуванням стану їхнього здоров’я Анотація   PDF
С. С. Люгайло
 
№ 2 (2014) Особливості кардіогемодинаміки у спортсменів із малими аномаліями розвитку серця Анотація   PDF
О. Б. Неханевич, Л. М. Дукач, О. М. Сидоренко, Т. В. Корнілова
 
№ 1 (2014) Особливості оцінювання якості життя шкільної молоді, пов’язаної з її здоров’ям Анотація   PDF
Ю. О. Павлова
 
№ 1 (2014) Особливості пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у тканині міокарда при політравмі (експериментальні дослідження) Анотація   PDF
Д. В. Козак
 
№ 2 (2016) Особливості психофізичного розвитку недоношених дітей різного ступеня гестації з руховими порушеннями у перші три місяці життя як передумова складання програми фізичної реабілітації Анотація   PDF
О. Б. Лазарєва, Є. В. Василенко
 
№ 2 (2013) Особливості реакцій стрес-реалізуючих систем організму у ветеранів гирьового спорту при виконанні змагальних вправ Анотація   PDF
С. В. Погодіна, С. Н. Козлова, М. М. Філіппов, М. Л. Кирилюк
 
№ 1 (2014) Особливості рекреаційної та фізкультурно-спортивної діяльності дітей та молоді в Україні Анотація
О. Ю. Ажиппо, А. С. Бондар
 
№ 1 (2013) Особливості розвитку та прогресування дегенеративних змін у колінному суглобі у спортсменів Анотація   PDF
В. В. Манжалій, С. В. Лісунов
 
№ 2 (2012) Особливості стресостійкості у елітних спортсменів різного віку Анотація   PDF
Л. Г. Коробейнікова, Г. В. Коробейніков, Н. А. Дакал
 
№ 1 (2016) Особливості травматизму дзюдоїстів Анотація   PDF
О. Б. Лазарєва, В. Є. Куропятник
 
№ 2 (2013) Оцінка харчового статусу дорослих осіб, які займаються фітнесом, у порівнянні з населенням України Анотація   PDF
О. І. Циганенко, Н. А. Склярова
 
№ 2 (2013) Підвищення ефективності навчально-тренувального процесу велосипедистів 13—14 років із застосуванням методики ендогенно-гіпоксичного дихання Анотація   PDF
Ю. М. Фурман, Н. В. Гаврилова
 
№ 1 (2013) Післятравматичний коксартроз і особливості його перебігу Анотація   PDF
Г. В. Гайко, О. В. Калашніков, А. Т. Бруско
 
№ 1-2 (2015) Перспективи розвитку громадського сектора в системі оздоровчо- рекреаційної рухової активності державних службовців Анотація   PDF
Є. В. Баженков
 
№ 1 (2014) Перспективні підходи до вивчення стану здоров’я сучасних школярів та шляхи його поліпшення Анотація   PDF
С. В. Красножон
 
№ 2 (2014) Препарати, які модифікують структуру остеоартрозу: огляд наукової літератури Анотація   PDF
В. М. Левенець, В. В. Манжалій
 
101 - 125 з 154 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>