Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2017) Методологические подходы к проведению диетологической иммуномодуляции у спортсменов при воздействии напряженных физических нагрузок Анотація   PDF (Русский)
О. И. Цыганенко, Я. В. Першегуба, Н. А. Склярова, Л. Ф. Оксамытна
 
№ 1 (2017) Карбогидратная методика: особенности применения и значение в практике cпорта Анотація   PDF (Русский)
Л. М. Путро
 
№ 1 (2017) Индивидуально-психологические характеристики учащейся молодежи, занимающейся разными видами спорта Анотація   PDF (Русский)
С. В. Тукаев, Е. Н. Долгова, Т. В. Вашека, С. В. Федорчук, Е. Н. Лысенко, Ю. Д. Гаврилец, И. Г. Зима, В. В. Ризун, Е. В. Колосова, О. А. Шинкарук
 
№ 1 (2012) Технология программирования процесса физической реабилитации при хирургическом лечении вертеброгенных пояснично-крестцовых синдромов у женщин второго зрелого возраста Анотація   PDF (Русский)
Е. Б. Лазарева
 
№ 1 (2012) О возможности применения молекулярно-генетических методов в оздоровительном фитнесе Анотація   PDF (Русский)
С. Б. Дроздовская, Е. В. Андреева, О. А. Боровик
 
№ 1 (2016) Cтруктура функціональної підготовленості плавців віком 15–17 років Анотація   PDF
О. Є. Дорофєєва, К. С. Яримбаш
 
№ 2 (2012) Cучасні концепції харчування спортсменів Анотація   PDF
І. І. Земцова
 
№ 2 (2012) I/D поліморфізм гена ангiотензин- перет ворюючого ферменту (АСЕ) при визначенні схильності спортсменів до занять різними видами спорту Анотація   PDF
С. Б. Дроздовська
 
№ 1 (2014) Sodium bicarbonate ingestion does not restore the decrement in high-intensity exercise capacity induced by a 27 h Fast Анотація   PDF (English)
C. P. Lambert, D. Ball, R. J. Maughan
 
№ 1 (2017) Інформаційні засоби для оптимізації процесу відновлення організму спортсменів Анотація   PDF
Н. І. Аралова
 
№ 1 (2017) Адаптаційні резерви системи кровообігу залежно від рівня повсякденної рухової активності молоді Анотація   PDF
О. Є. Дорофєєва, В. М. Коршак, К. С. Яримбаш
 
№ 2 (2013) Алгоритм лікування первинного зміщення надколінка у спортсменів: огляд літератури Анотація   PDF
І. М. Зазірний, В. Г. Євсєєнко
 
№ 1 (2017) Аналіз тренувальних програм, розроблених з урахуванням будови тіла спортсменів Анотація   PDF
С. А. Пітенко, О. М. Лисенко
 
№ 2 (2014) Аналіз харчування осіб, які займаються аквафітнесом Анотація   PDF
Я. В. Першегуба, Л. Ф. Оксамитна, А. В. Грек
 
№ 2 (2014) Аналіз частоти та характеру перебігу соматичної патології спортсменів Анотація   PDF
С. С. Люгайло
 
№ 1-2 (2015) Артериальная гипертония у спортсменов: вопросы диагностики и подходы к лечению Анотація   PDF (Русский)
А. В. Смоленский, А. В. Михайлова, О. И. Беличенко, А. Ю. Татаринова, А. Б. Мирошников
 
№ 1 (2013) Артроскопія кульшового суглоба у спортсменів Анотація   PDF
Я. В. Лінько, Т. Г. Рокита, А. С. Костюк
 
№ 2 (2013) Біоетика в спортивній медицині: світоглядний дискурс Анотація   PDF
М. М. Ібрагімов, Т. А. Рожкова
 
№ 1 (2017) Відновлення функціональних показників нижньої кінцівки та якості життя після оперативного лікування розриву ахіллового сухожилка Анотація   PDF
Р. А. Х. М. Альальван, В. В. Вітомський, Д. Т. М. Аль-Куран, О. К. Ніканоров
 
№ 2 (2014) Вікові проблеми адаптації до тренувальних навантажень у футболістів із наявністю малих аномалій серця Анотація   PDF
Т. В. Кулемзіна, Н. В. Криволап, С. В. Красножон
 
№ 1 (2012) Вдосконалення фізичної підготовленості веслувальниць на етапі попередньої базової підготовки Анотація   PDF
Ю. М. Фурман, В. Ю. Богуславська
 
№ 1 (2014) Вертебральные болевые синдромы у подростков: дискуссионные вопросы Анотація   PDF (Русский)
Р. А. Банникова, О. А. Андруская, А. А. Погребняк
 
№ 1 (2013) Визначення впливу занять з веслування на каное на фізіологічні вигини хребта спортсменів Анотація   PDF
Ю. І. Павлішен, О. О. Солтик
 
№ 1 (2012) Визначення показників домінуючої мотивації у осіб молодого віку, які займаються фітнесом за типовими фітнес-програмами Анотація   PDF
С. М. Іващенко
 
№ 2 (2013) Визначення хронотипів системи травлення осіб, які займаються фітнесом, для забезпечення оптимального режиму їх харчування Анотація   PDF
Л. Ф. Оксамитна
 
76 - 100 з 201 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>