Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (2012) Эндотелиальная дисфункция у спортсменов высокого класса Анотація   PDF (Русский)
М. Д. Дидур
 
№ 2 (2012) Синдром хронической усталости — многофакторное заболевание: версии, теории, дискуссии. Анализ научной литературы Анотація   PDF (Русский)
О. К. Марченко, В. А. Куценко
 
№ 2 (2012) Особенности вегетативной регуляции у представителей различных спортивных специализаций Анотація   PDF (Русский)
И. Б. Барановская, Т. В. Бушуева
 
№ 2 (2012) Дополнительные факторы риска хронического снижения специальной работоспособности у спортсменов высокой квалификации Анотація   PDF (Русский)
С. Н. Волков, Ю. А. Холявко, Т. К. Комарова
 
№ 2 (2012) Сравнительный анализ модельных показателей функциональной подготовленности игроков мужских и женских команд в хоккее на траве Анотація   PDF (Русский)
В. М. Костюкевич
 
№ 2 (2012) Products of high biological value in the practice of sport (correction dietary intakes) Анотація   PDF (Русский)
Л. М. Путро
 
№ 2 (2012) Компьютеризованная информационная технология оценки и коррекции оздоровительного питания лиц, занимающихся фитнесом Анотація   PDF (Русский)
О. И. Цыганенко, Н. А. Склярова, Л. Ф. Оксамытная, Н. А. Домашенко
 
№ 2 (2012) Травматизм в женском футболе Анотація   PDF (Русский)
Я. Шелль
 
№ 2 (2012) Комплексная программа инновационной модели гимнастики и психопрофилактики для женщин с нормальной беременностью Анотація   PDF (Русский)
Е. Павлова, И. Нешева
 
№ 1 (2016) Cтруктура функціональної підготовленості плавців віком 15–17 років Анотація   PDF
О. Є. Дорофєєва, К. С. Яримбаш
 
№ 2 (2012) Cучасні концепції харчування спортсменів Анотація   PDF
І. І. Земцова
 
№ 2 (2012) I/D поліморфізм гена ангiотензин- перет ворюючого ферменту (АСЕ) при визначенні схильності спортсменів до занять різними видами спорту Анотація   PDF
С. Б. Дроздовська
 
№ 1 (2014) Sodium bicarbonate ingestion does not restore the decrement in high-intensity exercise capacity induced by a 27 h Fast Анотація   PDF (English)
C. P. Lambert, D. Ball, R. J. Maughan
 
№ 2 (2013) Алгоритм лікування первинного зміщення надколінка у спортсменів: огляд літератури Анотація   PDF
І. М. Зазірний, В. Г. Євсєєнко
 
№ 2 (2014) Аналіз харчування осіб, які займаються аквафітнесом Анотація   PDF
Я. В. Першегуба, Л. Ф. Оксамитна, А. В. Грек
 
№ 2 (2014) Аналіз частоти та характеру перебігу соматичної патології спортсменів Анотація   PDF
С. С. Люгайло
 
№ 1-2 (2015) Артериальная гипертония у спортсменов: вопросы диагностики и подходы к лечению Анотація   PDF (Русский)
А. В. Смоленский, А. В. Михайлова, О. И. Беличенко, А. Ю. Татаринова, А. Б. Мирошников
 
№ 1 (2013) Артроскопія кульшового суглоба у спортсменів Анотація   PDF
Я. В. Лінько, Т. Г. Рокита, А. С. Костюк
 
№ 2 (2013) Біоетика в спортивній медицині: світоглядний дискурс Анотація   PDF
М. М. Ібрагімов, Т. А. Рожкова
 
№ 2 (2014) Вікові проблеми адаптації до тренувальних навантажень у футболістів із наявністю малих аномалій серця Анотація   PDF
Т. В. Кулемзіна, Н. В. Криволап, С. В. Красножон
 
№ 1 (2014) Вертебральные болевые синдромы у подростков: дискуссионные вопросы Анотація   PDF (Русский)
Р. А. Банникова, О. А. Андруская, А. А. Погребняк
 
№ 1 (2013) Визначення впливу занять з веслування на каное на фізіологічні вигини хребта спортсменів Анотація   PDF
Ю. І. Павлішен, О. О. Солтик
 
№ 2 (2013) Визначення хронотипів системи травлення осіб, які займаються фітнесом, для забезпечення оптимального режиму їх харчування Анотація   PDF
Л. Ф. Оксамитна
 
№ 1 (2014) Використання інноваційних технологій зміцнення здоров’я студенток у навчальному процесі вищих навчальних закладів Анотація   PDF
Т. В. Сидорчук
 
№ 1 (2013) Використання Хондроцерину у комплексному лікуванні остеоартрозу великих суглобів нижніх кінцівок у спортсменів Анотація   PDF
Г. І. Герцен, Р. М. Остапчук, М. О. Мікеладзе, М. О. Мікеладзе, Л. Д. Амілахварі
 
51 - 75 з 154 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>