№ 2 (2013)

Зміст

Статті

Синдром хронической профессиональной перегрузки: факторы риска, механизмы развития, стратегия профилактики PDF (Русский)
Р. А. Банникова, А. А. Погребняк, В. А. Куценко 3-11
Аутоиммунные процессы у спортсменов высшей квалификации в разные периоды тренировочного цикла PDF (Русский)
М. Я. Левин, П. Г. Назаров, Д. В. Чередниченко, А. И. Афанасьева 12-16
Перспективы применения вековых традиций и современных достижений восточной китайской медицины в поддержке здоровья спортсменов и профилактике PDF (Русский)
Т. Г. Трофанова 17-22
Проатерогенные и антиатерогенные липопротеины у спортсменов высокого класса PDF (Русский)
Д. В. Чередниченко, М. Д. Дидур, В. Н. Лебедев 23-26
Железодефицитные состояния у женщин в практике спорта высших достижений PDF (Русский)
Л. Я.-Г. Шахлина, Ю. Л. Вовчаныця, Т. А. Терещенко 27-33
Управление спортивной подготовкой высококвалифицированных спортсменок в тхэквондо PDF (Русский)
Ж. М. Андасова 34-38
Оптимізація фізичної працездатності та рухової підготовленості школярів у процесі секційних занять волейболом PDF
Ю. М. Андрійчук, В. В. Чижик 39-44
Урахування особливостей біологічного розвитку юних спортсменок при підготовці у спортивних іграх PDF
О. В. Маслова 45-48
Особливості реакцій стрес-реалізуючих систем організму у ветеранів гирьового спорту при виконанні змагальних вправ PDF
С. В. Погодіна, С. Н. Козлова, М. М. Філіппов, М. Л. Кирилюк 49-53
Підвищення ефективності навчально-тренувального процесу велосипедистів 13—14 років із застосуванням методики ендогенно-гіпоксичного дихання PDF
Ю. М. Фурман, Н. В. Гаврилова 54-60
Функциональная подготовленность высококвалифицированных гребцов на байдарках, специализирующихся на разных соревновательных дистанциях PDF (Русский)
О. А. Шинкарук, Е. Н. Лысенко, В. Е. Самуйленко 61-69
Визначення хронотипів системи травлення осіб, які займаються фітнесом, для забезпечення оптимального режиму їх харчування PDF
Л. Ф. Оксамитна 70-74
Програма формування мотивації до правильної харчової поведінки осіб, які займаються фітнесом PDF
Я. В. Першегуба 75-80
Регуляция водного баланса спортсменов при интенсивной мышечной нагрузке PDF (Русский)
Л. М. Путро, А. А. Осипенко 81-84
Оцінка харчового статусу дорослих осіб, які займаються фітнесом, у порівнянні з населенням України PDF
О. І. Циганенко, Н. А. Склярова 85-90
Корекція функціональних можливостей і працездатності кваліфікованих бігунів на короткі дистанції з використанням гомеопатичних засобів PDF
З. І. Коритко 91-97
Лікування остеоартрозу спортсменів за допомогою хондропротектора «Остеоартізі актив плюс» PDF
В. Н. Левенець 98-101
Современный взгляд на использование глинотерапии в практике спортивного врача PDF (Русский)
Е. А. Гурбич 102-104
Алгоритм лікування первинного зміщення надколінка у спортсменів: огляд літератури PDF
І. М. Зазірний, В. Г. Євсєєнко 105-109
Применение комплексной методики оздоровительной физической культуры с использованием электромиографической обратной связи у спортсменов с болевым синдромом в поясничном отделе позвоночника PDF (Русский)
О. Н. Полякова 110-114
Комплексная реабилитация пациентов с хроническим неспецифическим простатитом PDF (Русский)
Б. Г. Коган, Е. А. Верба 115-122
Комплексная физическая реабилитация при остеохондрозе грудного отдела позвоночника с нарушением осанки PDF (Русский)
О. К. Марченко, В. Н. Манжуловский, Е. Г. Дешевый 123-126
Біоетика в спортивній медицині: світоглядний дискурс PDF
М. М. Ібрагімов, Т. А. Рожкова 127-133