№ 2 (2014)

Зміст

Статті

Существует ли спортивная патология миокарда? PDF (Русский)
Е. А. Гаврилова 3-13
Злокачественные новообразования и спорт: медицинские, социальные и экономические аспекты PDF (Русский)
Л. М. Гунина 14-19
Генетические маркеры успешности спортивной деятельности единоборцев PDF (Русский)
С. Б. Мельнов, А. С. Козлова, Т. Л. Лебедь, Н. Г. Кручинский 20-31
Факторы риска в развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы у фитнес-тренеров PDF (Русский)
Т. А. Евдокимова, Е. А. Калинина, А. Э. Кутузова 32-36
Механизмы стимуляции физической работоспособности спортсменов при индуцирующих тканевую гипоксию вибрационных нагрузках PDF (Русский)
Ю. Д. Винничук, И. А. Лисняк 37-45
Вікові проблеми адаптації до тренувальних навантажень у футболістів із наявністю малих аномалій серця PDF
Т. В. Кулемзіна, Н. В. Криволап, С. В. Красножон 46-50
Аналіз частоти та характеру перебігу соматичної патології спортсменів PDF
С. С. Люгайло 51-60
Особливості кардіогемодинаміки у спортсменів із малими аномаліями розвитку серця PDF
О. Б. Неханевич, Л. М. Дукач, О. М. Сидоренко, Т. В. Корнілова 61-65
Роль ритмокардиографии в оценке особенностей адаптации лыжников- паралимпийцев с нарушением зрения к условиям спортивной деятельности PDF (Русский)
О. А. Чурганов, М. Д. Тузлукова 66-70
Особенности оказания диетологической помощи женщинам репродуктивного возраста, занимающихся фитнесом PDF (Русский)
О. Л. Палладина 71-77
Аналіз харчування осіб, які займаються аквафітнесом PDF
Я. В. Першегуба, Л. Ф. Оксамитна, А. В. Грек 78-81
Спортивна дієтологія та перспективи її викладання у вузах фізичного виховання і спорту PDF
О. І. Циганенко, С. М. Іващенко, Н. А. Склярова 82-85
Препарати, які модифікують структуру остеоартрозу: огляд наукової літератури PDF
В. М. Левенець, В. В. Манжалій 86-90
Фізична реабілітація осіб молодого віку з наявністю біліарного сладжу PDF
Л. В. Дудар, Н. М. Назарко 91-95
Корекція стану регуляторних механізмів серця та працездатності спринтерів PDF
З. І. Коритко 96-101