№ 1 (2016)

Зміст

Статті

Діагностика психофізіологічного стану організму як одна з ключових проблем спортивної медицини PDF
Л. Г. Коробейнікова, Г. В. Коробейніков, Ю. А. Радченко, Т. Г. Данько 3-10
Изменение реактивных свойств кардиореспираторной системы в процессе и после напряженной физической нагрузки PDF (Русский)
Е. Н. Лысенко, В. С. Мищенко 11-19
Зрение и спортивный дайвинг PDF (Русский)
Е. А. Крючина, И. В. Трухан, А. Б. Салтыков, С. М. Шанойло 20-30
Хроническое физическое перенапряжение опорно-двигательного аппарата у спортсменов PDF (Русский)
Л. Я.-Г. Шахлина 31-43
Применение комплекса специальных упражнений для коррекции хронического утомления у гребцов высокой квалификации PDF (Русский)
В. Е. Виноградов, А. Ю. Дьяченко, В. Н. Ильин, А. Алвани, И. В. Довгодько 44-50
Электронейромиографические корреляты синдрома мышечной блокады межпозвонковых дисков у квалифицированных спортсменов PDF (Русский)
Е. В. Колосова, Т. А. Халявка, Е. Н. Лысенко 51-56
Особенности изменений цитокинового статуса у спортсменов в зависимости от уровня физической нагрузки PDF (Русский)
О. И. Осадчая, С. М. Футорный, Е. А. Шматова 57-63
Cтруктура функціональної підготовленості плавців віком 15–17 років PDF
О. Є. Дорофєєва, К. С. Яримбаш 64-68
Оcобливості змін варіабельності серцевого ритму у кваліфікованих спортсменок при адаптації до тренувальних навантажень з бігу на середні дистанції PDF
С. В. Калитка, О. В. Рода, В. Є. Лавринюк 69-76
Роль питания в профилактике и лечении вторичного неинфекционного иммунодефицита у спортсменов PDF (Русский)
О. И. Цыганенко, Я. В. Першегуба, Н. А. Склярова, Л. Ф. Оксамытная 77-82
Основные методы и средства снижения массы тела спортсменов высокого класса PDF (Русский)
Л. М. Путро 83-89
Морфофункціональний стан і можливість допуску до занять фізичною культурою дітей, які проживають на радіоактивно забруднених територіях PDF
І. Т. Матасар, Л. М. Петрищенко, О. О. Циганенко 90-97
Особливості травматизму дзюдоїстів PDF
О. Б. Лазарєва, В. Є. Куропятник 98-103
Эффективность применения средств физической реабилитации в технологии коррекции нарушений осанки танцоров высокой квалификации PDF (Русский)
Е. Б. Лазарева, Т. А. Рожкова, Д. Н. Бойко 104-110
Зміна параметрів функціонування системи дихання в процесі адаптації спортсменів до гірських метеофакторів PDF
Н. І. Аралова, П. В. Білошицький 111-116
Зміни патерну дихання, газообміну та мітохондріального окисного фосфорилювання в скелетному м’язі щурів при моделюванні фізичного навантаження PDF
В. І. Портніченко, М. Г. Колчева, Л. В. Братусь, І. О. Назарук, В. І. Носарь, І. М. Маньковська 117-123