№ 1 (2014)

Зміст

Статті

Современные взгляды на диагностику метаболической кардиомиопатии вследствие хронического физического перенапряжения организма спортсменов PDF (Русский)
Е. Л. Михалюк, В. В. Сыволап 3-12
Новые подходы к физической реабилитации больных артериальной гипертонией c использованием тренажерных устройств PDF (Русский)
А. В. Смоленский, А. Б. Мирошников 13-17
Sodium bicarbonate ingestion does not restore the decrement in high-intensity exercise capacity induced by a 27 h Fast PDF (English)
C. P. Lambert, D. Ball, R. J. Maughan 18-24
Вертебральные болевые синдромы у подростков: дискуссионные вопросы PDF (Русский)
Р. А. Банникова, О. А. Андруская, А. А. Погребняк 25-31
Формування мотивації до занять оздоровчо-рекреаційною руховою активністю учнів старших класів PDF
Є. О. Федоренко 32-35
Гігієнічна оцінка добової рухової активності дітей 7–17 років PDF
І. О. Калиниченко 36-40
Особливості рекреаційної та фізкультурно-спортивної діяльності дітей та молоді в Україні
О. Ю. Ажиппо, А. С. Бондар 41-46
Ставлення учнів середнього шкільного віку до свого здоров’я та до уроків фізичної культури PDF
Н. С. Сороколіт 47-51
Перспективні підходи до вивчення стану здоров’я сучасних школярів та шляхи його поліпшення PDF
С. В. Красножон 52-57
Особливості оцінювання якості життя шкільної молоді, пов’язаної з її здоров’ям PDF
Ю. О. Павлова 58-65
Мотиваційні аспекти в формуванні самостійної фізичної активності у студентів медичного вищого навчального закладу PDF
М. Н. Матяш, Л. І. Худенко 66-70
Рівень фізичного розвитку, функціонального стану і здоров’я студентів медичного вищого навчального закладу з гіпермобільністю суглобів PDF
О. Б. Неханевич, В. Б. Бакурідзе-Маніна 71-74
Використання інноваційних технологій зміцнення здоров’я студенток у навчальному процесі вищих навчальних закладів PDF
Т. В. Сидорчук 75-79
Фізичний стан жінок зрілого віку та його динаміка під впливом занять оздоровчим фітнесом PDF
Ю. І. Беляк 80-86
Особливості біоелектричної активності міокарда та центральної гемодинаміки у футболісток 18–20 років у різні фази оваріально-менструального циклу PDF
В. Будзин, О. Рябуха, О. Гузій 87-94
Диспластична кардіопатія у футболістів: особливості прояву залежно від віку, статі та спортивного стажу PDF
Н. В. Криволап 95-101
Проблема консультативной помощи при организации оздоровительного питания лиц, занимающихся фитнесом. Пути решения PDF (Русский)
О. И. Цыганенко 102-109
Формування мотивації до правильної харчової поведінки осіб, які займаються оздоровчим фітнесом PDF
Я. В. Першегуба, Н. А. Склярова, Л. Ф. Оксамитна 110-116
Сравнительный анализ методов коррекции состава тела у лиц с избыточной массой, занимающихся оздоровительным фитнесом PDF (Русский)
О. Л. Палладина 117-124
Ефективність упровадження програми профілактики і корекції порушень системи опорно-рухового апарату учнів у загальноосвітніх навчальних закладах PDF
С. В. Гозак, О. Ф. Воробйов 125-128
Характеристика травм та порушень системи опорно-рухового апарату у спортсменок, які займаються художньою гімнастикою PDF
І. Є. Руда, В. Ю. Сосіна 129-132
Влияние хондропротективной терапии на силовые характеристики околосуставных мышц спортсменов с посттравматической хондропатией коленных суставов PDF (Русский)
Н. В. Капустина, Е. Н. Запольнова 133-136
Профилактика травматизма спортсменов, специализирующихся в теннисе, посредством использования стретч-упражнений PDF (Русский)
О. Е. Афтимичук, А. И. Лукин 137-140
Особливості використання засобів фізичної реабілітації в системі підготовки спортсменів з урахуванням стану їхнього здоров’я PDF
С. С. Люгайло 141-144
Немедикаментозні методи реабілітації у практиці спортивної медицини
Т. В. Кулемзіна 145-149
Гемостимулирующие свойства поливитаминных препаратов и витаминно-минеральных комплексов, используемых в спорте PDF (Русский)
Б. М. Мыцкан, Т. С. Мыцкан 150-153
Особливості пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у тканині міокарда при політравмі (експериментальні дослідження) PDF
Д. В. Козак 154-157